ไมซ์ซิตี้

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

  • วิสัยทัศน์ : มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักเดินทางไมซ์จากทั่วโลกมาสู่เมืองกรุงเทพ  สู่จังหวัดต่างๆของไทย และสู่เมืองอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนและในเอเชีย   รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม  นิทรรศการ   และจัดงานนานาชาติ  
  • การเดินทาง มากรุงเทพมหานครมีหลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport) 2. ท่าอากาศยานดอนเมือง (Don Mueang International Airport)   ทางรถไฟ ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย  ส่วนการเดินทางภายในกรุงเทพมหานครก็สะดวกและรวดเร็ว  ไม่ว่าจะเป็น รถไฟฟ้า (BTS) รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)  หรือรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) 

    กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ และจัดงานนานาชาติ รวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่สามารถดึงดูดนักเดินทางไมซ์จากทั่วโลกมาสู่กรุงเทพมหานคร สู่จังหวัดต่างๆของไทย และสู่เมืองอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนและในเอเชีย ในส่วนที่พักก็มีหลายระดับให้เลือก ตั้งแต่โรงแรมระดับห้าดาวไปจนถึงเกสต์เฮ้าส์ราคาประหยัดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเดินทางทุกระดับ รวมทั้งยังมีกิจกรรมใหม่ๆในพื้นที่ไมซ์ชุมชน ที่พร้อมต้อนรับนักเดินทางไมซ์ในการเรียนรู้อัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน และรองรับการมาทำกิจกรรมแบบกลุ่มได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

  • งาน Highlight ของกรุงเทพมหานคร อาทิ Awakening Bangkok, Art Biennale, Bangkok’s International Festival of Dance & Music