สสปน.จับมือ MICE city บุกตลาดเมียนมา พร้อมประกาศแคมเปญตลาดใหม่ เอาใจลูกค้า ASEAN+6

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 62 เวลาท้องถิ่น 13.00 น. ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ สำนักส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิดงาน Thailand MICE Road Show 2019 โดยมีผู้แทนระดับสูงจาก MICE city 5 เมืองเข้าร่วมงาน ได้แก่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา และนางกนกรัตน์ พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

ในงานนี้ สสปน.ได้ประกาศแคมเปญส่งเสริมการตลาดใหม่ คือ Fly and Meet Double Bonus - Redefine เน้นให้ความสะดวกแก่กลุ่มประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting&Incentives) และ The ASEAN+6 Privilege Campaign เน้นเพิ่มคู่ค้าและผู้เข้าชมงานด้านงานแสดงสินค้า (Exhibition) และภายในงานยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Table Top Sales) กับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกว่า 300 ราย นำโดย 

Mr.Zaw Min Win, President of the Republic of Union of Myanmar Federation Chamber of Commerce and lndustry (UMFCCI, หรือสภาหอการค้าแห่งเมียนมา) สสปน. คาดว่า จะสามารถเพิ่มนักเดินทางไมซ์เข้าสู่ประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2018 

ที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวของไมซ์จากเมียนมาเพิ่มขึ้นถึง 137% การนำผู้แทนเมืองไมซ์เข้าร่วมงานกับ สสปน.ครั้งนี้ เป็นการทำการตลาดเชิงรุกระดับพื้นที่ (Area-based) เพิ่มทางเลือกในการจัดงานไมซ์ในภูมิภาค และสามารถตอบโจทย์ธุรกิจ ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าไมซ์เมียนมาได้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความเข้าใจลูกค้าเมียนมา เพื่อนำมาปรับรูปแบบการทำงานไมซ์ของเมือง ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านงานประชุมและแสดงสินค้าในช่วงการเป็นประธาน ASEAN ของไทยในปีนี้อีกด้วย