ทีเส็บลงนามขยายความร่วมมือกับ UFI ชูบทบาทไทยในเวทีอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

 ทีเส็บลงนามขยายความร่วมมือกับ UFI ชูบทบาทไทยในเวทีอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ ลงนามขยายความร่วมมือกับสมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI) เพื่อเป็นหุ้นส่วนในการร่วมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ โดยการลงนามมีขึ้นในกรุงลอนดอน พร้อมกันนี้ รองผู้อำนวยการอาวุโสของทีเส็บ ได้เข้าร่วมงาน Global CEO Summit 2019 ซึ่งเป็นงานที่ UFI เชิญเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติเข้าร่วมงาน และได้รับเชิญขึ้นกล่าวบนเวทีเชิญชวนผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงาน UFI Global Congress ครั้งที่ 86 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2562 ในกรุงเทพมหานคร และนำเสนอโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทยที่มีการขยายตัวรองรับนโยบาย 4.0 โอกาสของการใช้ประเทศไทยเป็นฐานเจาะตลาดอาเซียน  รวมทั้งนำเสนอแนวทางสนับสนุนของทีเส็บในการเพิ่มยอด trade visitors ให้ผู้บริหารระดับสูงในงานได้รับทราบถึงศักยภาพของประเทศไทย

   

แชร์บทความ