สสปน. จัดกิจกรรมการตลาด Thailand MICE Roadshow 2019 ในราชอาณาจักรกัมพูชา

สสปน. เยี่ยมเอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) นำโดย นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องในโอกาสที่ทาง สสปน. ได้จัดกิจกรรมการตลาด Thailand MICE Roadshow 2019  in Combodia ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรม Rosewood Hotel Phnom Penh เพื่อนำเสนอแคมเปญ และมอบสิทธิพิเศษแก่นักเดินทางไมซ์จากกัมพูชาที่เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง