ทีเส็บดัน “เชียงใหม่” เปิดบ้านรับ UFI Open Seminar in Asia 2016 ผลักดันธุรกิจภาคบริการผ่านอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

15 มกราคม 2559 / เชียงใหม่ - สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ผลักดันเชียงใหม่สู่การพัฒนาธุรกิจภาคบริการผ่านอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า และเป็นประตูสู่ธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง หรือ Greater Mekong Sub-Region (GMS) ดึงสมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI) จัดงาน UFI Open Seminar in Asia 2016 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ นี้ กระตุ้นให้การจัดงานแสดงสินค้าเป็นเวทีและช่องทางการค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิผลต่อยอดสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแสดงสินค้านานาชาติ ทีเส็บ กล่าวว่า “ตามที่รัฐบาลวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาเป็นประเทศรายได้สูงที่กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและบริการของภูมิภาค (Trading and Service Nation) ทีเส็บจึงเดินเครื่องส่งเสริมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติของไทย หนุนธุรกิจภาคบริการ มุ่งกระจายการค้าการลงทุนสู่ภูมิภาค ต่อยอดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นจังหวัดที่พร้อมและมีศักยภาพเป็นหนึ่งในห้า “ไมซ์ซิตี้” ตามแผนพัฒนาของทีเส็บแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในภาคเหนือ จุดยุทธศาสตร์ขยายการค้าไปยังกลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)”


ในปี 2559 ทีเส็บได้ส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองเจ้าภาพสำหรับการจัดงานสัมมนานานาชาติ UFI Open Seminar in Asia 2016 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสำคัญของภูมิภาคเอเชียของสมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI) ซึ่งมีสมาชิกเป็นองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าทั่วโลกหลายร้อยราย ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ทีเส็บเคยประสบความสำเร็จอย่างงดงามมาแล้วในปี 2553 ที่กรุงเทพฯ ดังนั้นการจัดงาน UFI Open Seminar 2016 ในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ สมาคมการค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นความสำคัญของงานแสดงสินค้านานาชาติ และส่งเสริมเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการขยายโอกาสทางการค้าในจังหวัดและภูมิภาค อันจะต่อยอดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นประตูการค้าสู่กลุ่มประเทศระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ แสดงความพร้อมศักยภาพจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ว่า “เชียงใหม่มีความพร้อมทุกด้านในฐานะไมซ์ซิตี้ ทั้งกลุ่มธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว สถานที่ประชุม การเดินทาง พร้อมด้วยศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ที่ผ่านมาทีเส็บเปิดโอกาสให้เชียงใหม่ได้ต้อนรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์หลายครั้ง ทั้งกลุ่มประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และในครั้งนี้สำคัญเป็นพิเศษที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักธุรกิจในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติจากทั้งในประเทศและที่จะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มนักธุรกิจเหล่านี้เองที่จะช่วยขยายผลต่อยอดโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตื่นตัวตอบรับโอกาสทางการค้าที่จะหลั่งไหลเข้ามาผ่านเวทีงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ นอกจากความพร้อมของเชียงใหม่ในภาคธุรกิจบริการแล้วเชียงใหม่ยังมีการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ที่พร้อมรองรับงานทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

“การที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการจัดงาน UFI Open Seminar in Asia 2016 ในครั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่จะให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวก และแสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพการจัดงานไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติว่าจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการค้าภายในจังหวัด ทั้งนี้ขอเชิญชวนสมาคม สมาพันธ์ หอการค้า ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ลงทะเบียนร่วมงาน UFI Open Seminar in Asia 2016 และชาวเชียงใหม่ร่วมต้อนรับผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจในเสน่ห์ล้านนาของเราไปพร้อมกัน”

งาน UFI Open Seminar in Asia 2016 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด Digital Disruption ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทและอิทธิพลของการตลาดยุคดิจิตอลว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการและจะปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติในอนาคตได้อย่างไร โดยภายในงานมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ The Outlook of ASEAN Exhibition Market, Digital Trends Shaping Events, Assessing the Impact of Digital Disruption, Mobile Marketing Trend เป็นต้น นอกจากนี้ความสำคัญของการสร้างเครือข่ายกับผู้จัดงานและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าจากทั่วเอเชีย ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยในการหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

ด้าน นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในฐานะประตูต้อนรับนักธุรกิจสู่จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่จะเดินทางมาเยือนเชียงใหม่ว่า “ปัจจุบันมีสายการบิน ทั้งในและต่างประเทศบินตรงสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว สอดคล้องกับจำนวนตัวเลขนักเดินทางที่หลั่งไหลสู่จังหวัดเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่ในปี 2558 สูงกว่า 8 ล้านคน ในจำนวนนั้นนอกจากจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่เดินทางมางานประชุม สัมมนา และนิทรรศการแสดงสินค้า ที่ผ่านมาท่าอากาศยานเชียงใหม่เคยต้อนรับผู้นำ และผู้บริหารระดับสูงของประเทศต่างๆ ที่มาร่วมประชุมในจังหวัดเชียงใหม่หลายงาน อาทิ การประชุม The International Network for Water and Ecosystem in Paddy Fields (INWEPF) และสำหรับการประชุม UFI Open Semi-nar in Asia 2016 ครั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่พร้อมและยินดีอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมประชุม โดยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับและจะช่วยผลักดันให้เกิดการกระจายการค้าและการลงทุนไปสู่ระดับภูมิภาคได้ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในอนาคต”

ในการประชุม UFI Open Seminar in Asia 2016 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เชียงใหม่นั้น ได้จัดให้มีกิจกรรมพาผู้ร่วมงานเปิดประสบการณ์สัมผัสความพร้อมด้านไมซ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งนำชมศิลปวัฒนธรรมในจุดต่าง ๆ รอบเมืองระหว่างและหลังจบการประชุม ทีเส็บตั้งความหวังว่าการจัดประชุมในครั้งนี้จะกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการจัดงานแสดงสินค้าในต่างจังหวัดและจะสร้างรายได้ในอนาคตให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ในเชียงใหม่และในภาพรวมของประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ทีเส็บคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2559 จะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 1,060,000 คนสร้างรายได้ 92,000 ล้านบาทโดยในจำนวนนี้จะประกอบด้วยตลาดแสดงสินค้านานาชาติ 191,000 คนและรายได้ 15,650 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของรายได้ตลาดไมซ์รวม

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-604-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    ผู้ปฎิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091    อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ