ทีเส็บคว้ารางวัล Best Stand Awards Over 36 sq.m. งาน AIME 2015

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ นำโดย นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย (กลาง) ผู้อำนวยการ ทีเส็บ พร้อมด้วย นางสาววิชญา สุนทรศารทูล (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม และนางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ ทีเส็บ ได้รับรางวัล Best Stand Awards Over 36 sq.m. จากงาน AIME 2015 (The Asia-Pacific Incentives and Meetings Expo) ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นงานเทรดโชว์ที่สำคัญของอุตสาหกรรมการจัดประชุมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ทีเส็บยังได้ร่วมกับภาคเอกชน 30 ราย เข้าร่วมงานและใช้เป็นเวทีเปิดตัวแคมเปญ Thailand CONNECT The World ชูความเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นด้านซีเอสอาร์ในตลาดโอเชียเนียและกลุ่มเดินทางธุรกิจไมซ์ที่เข้าร่วมงานกว่า 3,000 รายจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลก เพื่อสร้างการรับรู้ศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย และกระตุ้นการจัดงานประชุมรวมทั้งการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น


###


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ


ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


นางสาวอริสรา ธนูแผลง โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th


นายพิษณุ พลายแก้ว โทรศัพท์ 02-694-6000    อีเมล pishnu_p@tceb.or.th


นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง โทรศัพท์ 02-694-6006    อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th


นางสาวขวัญชนก อดทน    โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล์ Kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ