ทีเส็บจับมืออาเซียนผลักดันมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ระดับภูมิภาค

จับมือภาครัฐ-เอกชน ชูแคมเปญ Spice Up Your Business Agenda ปี 2 เจาะตลาดไมซ์ต่างประเทศต่อเนื่อง

กรุงเทพ, 19 มีนาคม 2558 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเกมรุกการตลาดออนไลน์ พัฒนาเว็บท่าอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าเว็บองค์กรไมซ์ชั้นนำของโลก และพัฒนาแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เอื้อนักเดินทางธุรกิจและผู้จัดงานไมซ์เข้าถึงข้อมูลง่ายยิ่งขึ้น พร้อมผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน 4 หน่วยงาน ต่อยอดแคมเปญ Spice Up Your Business Agenda ปี 2 เจาะตลาดไมซ์ต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์ หวังเพิ่มจำนวนและการใช้จ่ายของนักเดินกลุ่มทางไมซ์

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ปีนี้ทีเส็บมีแผนพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยผ่านการส่งเสริมตลาดออนไลน์ดำเนินการสานต่อ 3 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการจัดงานไมซ์ครบวงจร โดยพัฒนาเว็บท่าขององค์กรให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านไมซ์ชั้นนำของโลก เพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยต่อกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมการพัฒนาตลาดเชิงรุก เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุคข้อมูลข่าวสารและสื่อออนไลน์ โดยการเพิ่มภาษาที่ใช้ในเว็บไซท์จากเดิม 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และ จีน เป็น 8 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนิเซีย รัสเซีย และเวียดนาม เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก พร้อมพัฒนา Mobile Application ของเว็บไซต์ทีเส็บ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบ Smartphone/Tablet เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีส่วนช่วยเหลือและบริการผู้ใช้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านไมซ์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น”


แผนงานการจัดทำสื่อการตลาดและการขายแบบดิจิตอล ในการพัฒนาสื่อออนไลน์สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการขายในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล สื่อการขายดิจิตอล ประกอบด้วย Blog Digital Brochure, ภาพถ่าย/วีดีทัศน์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์ของไทย, PowerPoint presentation, sale kit online เพื่อสนับสนุนงานการตลาดออนไลน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในเวลาอันรวดเร็ว


และแผนงานกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ การจัดทำกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เน้นการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งไมซ์ ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อถือและมีความมั่นใจในการเดินทางมาจัดงานในประเทศไทย โดยมีแผนการโปรโมทแคมเปญการตลาดออนไลน์ของปี 2558 ในกิจกรรมการตลาดต่างประเทศของ ทีเส็บ ที่กำหนดจัดในประเทศกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ถือเป็นการบูรณาการกิจกรรมการตลาดแบบดั้งเดิมและแบบดิจิตอลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า “แคมเปญการตลาดออนไลน์ไฮไลท์ในปีนี้ ทีเส็บ ได้ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนลเอเซีย-แปซิฟิค แอลแอลซี เปิดแคมเปญ Spice Up Your Business Agenda 2015 ปีที่ 2 ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ภายใต้แนวคิด “Social Connectivity” เพื่อขยายการสื่อสารแคมเปญในวงกว้างมากยิ่งขึ้น พร้อมนำเสนอสิทธิพิเศษของสินค้าและบริการที่น่าสนใจ อาทิ ส่วนลด 50% สำหรับที่พัก บริการรถเช่า และบริการรถรับ-ส่งสนามบิน และสนามกอล์ฟ รวมถึงการรับคูปองเงินสด 500 บาทเมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาท เป็นต้น เพื่อดึงนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น พิเศษสำหรับปีนี้มีการเสริมโปรแกรม Meeting Package รวมห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ที่พัก และโปรแกรมแพ็คเกจฟื้นฟูสุขภาพในราคาจูงใจ โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไมซ์ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เข้าร่วมงานประชุมและร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ รวมถึงกลุ่ม VISA Commercial Card ในประเทศไทย”


พร้อมกันนี้ ยังนำเสนอสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับกลุ่มประเทศเป้าหมายหลัก และขยายสิทธิพิเศษของสินค้า/บริการไปยังเมืองไมซ์และเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีศักยภาพ เช่น หัวหิน สมุย เพื่อเพิ่มความประทับใจและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยมากขึ้น หลังจากที่แคมเปญดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายในปีที่ผ่านมา โดยสามารถสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดกว่า 1 ล้านการรับรู้ มีปริมาณการดาวน์โหลด e-coupon Spice up your business agenda ประมาณ 7,000 ครั้ง และรับ Privilege Coupon Booklet ที่จุดลงทะเบียนเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติกว่า 30,000 ชุด

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้อำนวยการสำนักพาณิชย์ดิจิตอล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “แคมเปญ Spice Up Your Business Agenda ที่มอบสิทธิพิเศษและส่วนลดของสินค้าและบริการต่างๆ แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ จะสร้างสีสัน ความประทับใจและดึงดูดนักธุรกิจต่างประเทศที่จะเดินทาง หรือกำลังจะตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างดี โดยในแต่ละปี กรมฯ มีการจัดกิจกรรมที่จะนำนักธุรกิจต่างประเทศเป็นจำนวนมากเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพบปะเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ คณะผู้แทนการค้าสินค้าและบริการ ดังนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมฯ ทั้ง offline และ online รวมทั้งผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่มีอยู่ กว่า 60 แห่งทั่วโลก”


นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงประโยชน์ของแคมเปญนี้ที่จะมีต่ออุตสาหกรรมไมซ์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยว่า “กลุ่มนักเดินทางไมซ์เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มองหาทริปการเดินทางเชิงธุรกิจ และเพิ่มสีสันด้วยกิจกรรมเชิงพักผ่อนเพื่อให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์มีประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจในประเทศไทย นักเดินทางกลุ่มไมซ์มีกำลังใช้จ่ายสูง การจับจ่ายใช้สอยของนักเดินทางกลุ่มนี้นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางมางานประชุมหรืองานแสดงสินค้าแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ด้วย และ ททท. มุ่งหวังที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มนี้ ในฐานะที่ ททท. เป็นพันธมิตรหลักของแคมเปญนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน มีความเห็นว่าแคมเปญนี้ช่วยส่งเสริมประเทศไทยในฐานะเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ที่ดีที่สุดในโลก ที่สามารถผสมผสานแผนการเดินทางเชิงธุรกิจเข้ากับกิจกรรมเชิงพักผ่อนได้เป็นอย่างดี โดยแคมเปญนี้นำเสนอสิทธิพิเศษของสินค้าและบริการที่อำนวยความสะดวกให้นักเดินทางไมซ์ เพื่อดึงดูดนักเดินทางไมซ์เข้าประเทศไทยมากขึ้น และช่วยให้ขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยจากการใช้เวลาท่องเที่ยวพักผ่อนหลังจากเสร็จสิ้นทริปเดินทางธุรกิจ ททท. เล็งเห็นว่า ‘Spice Up Your Business Agenda’ ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมไมซ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวมด้วย”


นายชุตินธร ศรีสิทธิกรรม ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการพาณิชย์ดิจิทัล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะของสายการบินแห่งชาติ การบินไทยให้ความสำคัญและสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ โดยผนึกกำลังกับพันธมิตร ทีเส็บ เพื่อสร้างสรรค์แคมเปญ การตลาดออนไลน์ร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านออนไลน์แคมเปญในแง่ของความพร้อมที่จะรองรับการจัดประชุมและมีสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร โดยการบินไทยมีเส้นทางหลากหลายทั้งในและต่างประเทศที่สามารถรองรับความต้องการของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วทุกมุมโลกได้ ซึ่งการบินไทยพร้อมให้บริการกลุ่มนักเดินทางในหลายเส้นทางและเที่ยวบิน เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้กลุ่มนักเดินทางไมซ์เลือกแผนการเดินทางให้เหมาะสมกับกำหนดการเดินทางเชิงธุรกิจได้ สำหรับการร่วมมือกับสสปน. ในแคมเปญนี้ การบินไทยมั่นใจว่า สิทธิพิเศษของราคาบัตรโดยสารระหว่างประเทศ จะเป็นการดึงดูดนักเดินทางไมซ์ ให้ได้สัมผัสประสบการณ์ทริปเดินทางอันน่าจดจำตั้งแต่ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย จนกระทั่งออกจากประเทศไทย เป็นการเปิดโอกาสให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้สัมผัสความเป็นไทยผ่านการบริการอันดีเลิศระดับสากลจากสายการบินไทย ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ”


นายสมบูรณ์ ครบธีรนนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย บริษัทวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนลเอเซีย-แปซิฟิค แอลแอลซี กล่าวว่า “อำนาจการจับจ่ายของลูกค้ากลุ่มธุรกิจไมซ์นั้น ทางวีซ่ามีข้อเสนอและสิทธิพิเศษมากมายที่ออกแบบขึ้นเฉพาะสำหรับนักเดินทางกลุ่มธุรกิจที่จะช่วยเติมเต็มวัตถุประสงค์ของแคมเปญ Spice Up Your Business Agenda 2015 ของทีเส็บได้เป็นอย่างดีจากในปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นตอบรับความต้องการของนักเดินทางกลุ่มธุรกิจนานาชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย แต่ในปีนี้ข้อเสนอของเราจะครอบคลุมผู้ถือบัตรกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรือกลุ่มองค์กรด้วย โดยสิ่งที่วีซ่าได้มอบให้แก่แคมเปญนี้ก็คือ ศักยภาพในการเข้าถึงผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าหลายล้านคนทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น ในปีที่แล้ว ทางเราได้ โปรโมทสิทธิประโยชน์ของรายการนี้ในประเทศจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับผลการตอบรับข้อเสนอที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับตัวอย่างของข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรในปีนี้ ได้แก่ ส่วนลดที่มากถึง 54% ที่สามารถใช้ได้กับโรงแรม ร้านอาหาร สปา สนามกอล์ฟและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ ที่เข้าร่วมรายการ”

“ปัจจุบันการทำตลาดออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของทีเส็บคือนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลก โดยการตลาดออนไลน์จะทำให้เกิดการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และช่วยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างทีเส็บ ผู้ประกอบการไมซ์ไทย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งผู้จัดงานไมซ์และนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ในการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมตลาดต่างๆ ได้อย่างมีพลัง เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยไปสู่เป้าหมายปีนี้ ด้วยมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 1,036, คน คิดเป็นรายได้ 106106,780 ล้านบาท” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป


# # #


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ


ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th


นายพิษณุ พลายแก้ว ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6000    อีเมล pishnu_p@tceb.or.th


นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง    ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006    อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th


นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ