ทีเส็บเปิดตัวโครงการ Thailand’s MICE United ปี 2


นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 9 องค์กร ขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์เดินหน้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผนึกกำลังทรูมูฟ เอช และบีทีเอส เปิดตัวโครงการ Thailand’s MICE United: เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจธุรกิจไมซ์รองรับ AEC และแคมเปญ Thailand CONNECT Welcome Package ดึงนักเดินทางธุรกิจไมซ์คุณภาพ ผลักดันให้ไทยเป็น TOP OF MIND อุตสาหกรรมไมซ์ในเอเชีย ผ่านการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 4P หรือ Public-Private-People-Partnership นำไปสู่เป้าหมายไมซ์ภาพรวมปีนี้ มีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 1,036,300 คน สร้างรายได้ 106,780 ล้านบาท


###


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ


ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th


นายพิษณุ พลายแก้ว ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-3014    อีเมล pishnu_p@tceb.or.th


นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th


นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-604-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ