Thailand MICE Venues Vote Awards 2014

แคมเปญการตลาดออนไลน์ส่งเสริมไมซ์ในประเทศ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) มอบตราสัญลักษณ์ออนไลน์และโล่รางวัล Thailand MICE Venues Vote Awards 2014 ให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ที่ได้รับการโหวตให้เป็นที่สุดของสถานที่จัดประชุมอันโดดเด่นและมีศักยภาพใน 6 สาขา ประกอบด้วยการผจญภัย (Adventure) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (History& Culture) สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง (Authentic Experiences) การอนุรักษ์สีเขียว (Green Awareness) ความรับผิดชอบเพื่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) และ ความหรูหรา (Luxury)

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญทางการตลาดออนไลน์ที่สร้างการรับรู้อันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อการันตีถึงความพร้อมและศักยภาพในการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยมี นางสริตา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเส็บ (ที่ 4 จากขวา) ร่วมยินดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นายพิษณุ พลายแก้ว โทรศัพท์ 02-694-6000    อีเมล pishnu_p@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง โทรศัพท์ 02-694-6006    อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน    โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล์ Kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ