ทีเส็บเปิดตัวแคมเปญสื่อสารแบรนด์ประเทศไทยปี 2558 ‘Thailand CONNECT the World’

กรุงเทพ / 1 ตุลาคม 2557 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บขานรับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ ประกาศแคมเปญสื่อสารแบรนด์ไมซ์ไทยประจำปี 2558 ‘Thailand CONNECT the World’ ภายใต้แบรนด์ ‘Thailand Connect’ ในงานเทรดโชว์ IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2014 ชู 3 แนวคิดหลัก นครหลวงแห่งความทันสมัย สวรรค์แห่งการจัดงานไมซ์ระดับโลก/ประตูสู่ศักยภาพการค้า การลงทุนไร้พรมแดนและโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จด้วยบุคลากรเปี่ยมประสิทธิภาพ กำหนดทิศทางตลาดวางตำแหน่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ ตั้งเป้าปีงบประมาณ 2558 นักเดินทางกลุ่มไมซ์ 1 ล้านคน ทำรายได้ 1 แสนล้านบาท


ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2014 ซึ่งเป็นงานเทรดโชว์ด้านการประชุมนานาชาติและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นปีที่ 13 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทีเส็บใช้เวทีนี้เปิดตัวแคมเปญสื่อสารประเทศไทยสำหรับตลาดต่างประเทศปี 2558 เป็นครั้งแรก เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์และสื่อมวลชนนานาชาติ 2,657 คน จาก 57 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน


นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า “การดำเนินงานส่งเสริมตลาดไมซ์ไทยปี 2558 สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ที่พร้อมเชื่อมต่อทุกความสำเร็จของธุรกิจไมซ์ในระดับโลก ทีเส็บได้มีการพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์สื่อสารตลาดจากปี 2557 ที่ได้เปิดตัวแบรนด์ประเทศไทย ‘Thailand CONNECT’ พัฒนายกระดับไปสู่แคมเปญการสื่อสารแบรนด์ต่อเนื่องในปี 2558 ‘Thailand CONNECT the World’ มุ่งส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดเชื่อมโยงธุรกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกไปสู่ความสำเร็จด้วยศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”

ภายใต้แคมเปญการสื่อสาร 'Thailand CONNECT the World' ยังคงเน้นจุดแข็งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยผ่าน 3 แกนหลัก 1. จุดหมายปลายทาง (Destination) 2. โอกาสทางธุรกิจ (Business) 3.บุคลากรมืออาชีพ (People) สืบเนื่องจากปีก่อน แต่มีการพัฒนาต่อยอดโดยการรวบรวมความเป็นที่สุดในแต่ละด้านมานำเสนอ


1. จุดหมายปลายทาง –ประเทศไทย: นครหลวงแห่งความทันสมัย สวรรค์แห่งการจัดงานไมซ์ระดับโลก นำเสนอความเป็นที่สุดของประเทศไทย 3 ด้าน ที่สุดของการเป็นจุดหมายปลายทางที่พร้อมเปิดประตูต้อนรับความสำเร็จจากการจัดงานไมซ์ที่เหนือระดับ ตลอด 365 วัน ประเทศไทยเป็นดินแดนที่ไม่เคยหลับใหล มีความพร้อมของสถานที่ บริการ กิจกรรมต่าง ๆ สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง / ที่สุดของสาธารณูปโภคระดับโลกรองรับการเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัดกับเครือข่ายทันสมัยล่าสุด ด้วยความเป็นนครหลวงแห่งการเชื่อมต่อในทุกมิติ ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกันทั้งด้านคมนาคม ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย ผ่านเครือข่าย 3G / 4G LTE ครอบคลุมร้อยละ 98 ทั่วประเทศ และบริการ Wi-Fi บนเครื่องบินโดยการบินไทยและนกแอร์ / และที่สุดของจุดหมายปลายทางสำหรับกิจกรรมไมซ์ที่เลือกได้ตามความต้องการ หรือ ธุรกิจไมซ์แบบ D.I.Y. (Do Itinerary Yourself) ด้วยความหลากหลายของสถานที่ กิจกรรม และบริการอำนวยความสะดวกต่างๆที่นักเดินทางกลุ่มไมซ์สามารถเลือกสรรได้ตามต้องการ


2. โอกาสทางธุรกิจ – ประเทศไทย: ประตูสู่ศักยภาพด้านการค้าการลงทุนไร้พรมแดนและโอกาสทางธุรกิจครั้งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความเป็นที่สุดใน 3 ด้าน/ที่สุดของตลาดเสรีทางการค้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังเติบโต และเป็นศูนย์กลางโอกาสทางธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจำนวนประชากรกว่า 3,358 ล้านคนใน 16 ประเทศผ่านกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคและพหุภาค อาทิ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), RCI (Regional Cooperation and Integration), BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) และ APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางธุรกิจระดับนานาชาติและเป็นผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนสำคัญของโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น


ขณะเดียวกันประเทศไทยยังเป็น ที่สุดของข้อตกลงทางการค้าใหม่ล่าสุดของโลก ที่พร้อมเชื่อมโยงสู่ผลกำไรทางธุรกิจ ประกอบด้วย ข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรป (EURO), ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ไทย กับ BIMSTEC และไทยกับชิลี ยิ่งกว่านั้น ประเทศไทยยังเป็น ที่สุดของศูนย์กลางรองรับการเชื่อมต่อทุกมิติเพื่อความสำเร็จที่ไม่เป็นรองใคร ด้วยศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลนานาชาติและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโลกหลายหน่วยงาน อาทิ องค์การสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP), องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International), สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programs : UNDP), องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF), สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำภูมิภาเอเชียแปซิฟิก (PATA), สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว (Global Business Travel Association : GBTA), สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Association of Convention and Visitor Bureau: AACVB) เป็นต้น จึงเป็นโอกาสแห่งการเชื่อมต่อและบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน


3.บุคลากร – ประเทศไทย: จุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จด้วยประสิทธิภาพของบุคลากรมืออาชีพ กับความเป็นที่สุดใน 3 ด้าน – ที่สุดของบริการระดับโลกสะท้อนรอยยิ้มแห่งสยามเพื่อความสำเร็จแบบไร้รอยต่อ มุ่งเน้นบริการสากลผสานเสน่ห์ท้องถิ่นด้วยความยืดหยุ่นในแบบไทย / ที่สุดของพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกเพื่ออีกก้าวของความสำเร็จรอบด้าน นำเสนอภาพการจัดงานไมซ์ในประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของทีมงานมืออาชีพในทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านโครงการความร่วมมือและกลุ่มพันธมิตรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ความสำเร็จ และที่สุดของหลักสูตรการศึกษาด้านไมซ์ระดับโลกสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับคุณภาพ ด้วยหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาโลกแห่งการเรียนรู้ด้านไมซ์อย่างไร้พรมแดน นำอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่ความยั่งยืน


ในปีนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำทางด้านธุรกิจการจัดงานแห่งเอเชีย หรือ “The 7th Asia for Asia: ROCK THE GENERATION” โดยความร่วมมือระหว่างทีเส็บ และสมาคมส่งเสริมการจัดประชุมแห่งภูมิภาคเอเชีย (AACVB) พร้อมกันกับการจัดงาน IT&CMA 2014 ด้วย ซึ่งจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ทางธุรกิจไมซ์ของเอเซียที่มีต่อเทรนด์อุตสาหกรรมไมซ์ของโลก มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันใน 3 หัวข้อ ได้แก่ ทิศทางและแนวโน้มความต้องการของตลาดเอเชีย / ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในการจัดงานธุรกิจของกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่/และสิ่งที่ผู้จัดงานควรตระหนักถึงในการดึงความสนใจของกลุ่มตลาดไมซ์จากเอเชีย


นายนพรัตน์กล่าวต่อไปว่า “ด้วยการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดเอเชียภายใต้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากรัฐบาล ทำให้กลุ่มประเทศในเอเชียทั้ง จีน เกาหลี สิงคโปร์ และประเทศไทย ตลอดจนสมาชิกในกลุ่ม AACVB ต่างดำเนินความพยายามกระตุ้นการจัดงานธุรกิจ และรักษาตำแหน่งความเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ในอันดับต้นๆ เอาไว้ ทีเส็บ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงาน IT&CMA 2014 และ The 7th Asia for Asia: ROCK THE GENERATION ครั้งนี้ จะสร้างความมั่นใจและแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่สายตานานาชาติในฐานะจุดเชื่อมต่อธุรกิจนานาชาติที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน”


สำหรับภาพรวมการดำเนินงานอุตสาหกรรมไมซ์ในปี พ.ศ. 2557 ทีเส็บประมาณการว่าจะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ จำนวน 888,210 คน สร้างรายได้รวม 87,210 ล้านบาท โดยในปี 2558 ประมาณการว่าจะมีนักเดินทางไมซ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 คิดเป็นจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ จำนวน 1,036,300 คน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 คิดเป็นรายได้ จำนวน 106,780 ล้านบาท


# # #


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ


ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th


นายพิษณุ พลายแก้ว       ผู้จัดการ            โทรศัพท์ 02-694-6000    อีเมล pishnu_p@tceb.or.th


นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ       โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th


นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ      โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล Kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ