ทีเส็บจัด Dinner Talk สร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในสายตาต่างชาติ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (ที่ 2 จากขวา) จัดกิจกรรม Dinner Talk 2014 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพันธมิตรหลักของทีเส็บ ที่มีส่วนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย พร้อมทั้งจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสายตาชาวต่างชาติ” โดยได้รับเกียรติจากนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ที่ 2 จากซ้าย), นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ (ขวา) และพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว (ซ้าย) เข้าร่วมงาน ณ ห้องไปรษณีย์ฤดีสราญ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ


###


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นายพิษณุ พลายแก้ว ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6000    อีเมล pishnu_p@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th


แชร์บทความ