ทีเส็บจับมือขอนแก่นจัดงาน “Domestic MICE MART” กระตุ้นตลาดประชุมและแสดงสินค้า ยกระดับภาคบริการ


ขอนแก่น : 12 มิถุนายน 2557 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ประกาศเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 4 ปี พร้อมผลักดันขอนแก่นก้าวสู่เมืองแห่งไมซ์เต็มตัว ชูงานโดเมสติกไมซ์มาร์ทครั้งแรกของจังหวัด ส่งเสริมจับคู่เจรจาธุรกิจ หวังผลดึงงานประชุม-งานแสดงสินค้า สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนทางภาคอีสาน

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ในสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทีเส็บตระหนักถึงศักยภาพของตลาดไมซ์ในประเทศว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  โดยขอนแก่นเป็น 1 ใน 5 ไมซ์ซิตี้ที่ทีเส็บมองเห็นถึงศักยภาพความพร้อมทั้งด้านคมนาคมขนส่ง บริการด้านไมซ์ และความเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภูมิภาค จึงได้มีการลงนามความร่วมมือส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์กับทางจังหวัดเมื่อปีที่ผ่านมา โดยได้กำหนดแผนแม่บทในการพัฒนาภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก กลยุทธ์การดึงงาน (Win) เพื่อรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การส่งเสริม (Promote) ผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของไมซ์ในภูมิภาค และกลยุทธ์การพัฒนา (Develop) ให้ขอนแก่นไมซ์ซิตี้มีความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

สำหรับปีนี้ ทีเส็บ มุ่งเน้นการตลาดและการขายเชิงรุก ด้วยการเปิดตัวโครงการ 1st  Domestic MICE Mart หรือ งานไมซ์มาร์ท ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการไมซ์ได้นำเสนอสินค้าและบริการไมซ์ในประเทศ โดยเฉพาะงานนี้มีไฮไลท์ที่มีการระดมผู้ซื้อจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ องค์กรเอกชน อาทิ องค์กรสมาชิกของหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทขายตรง บริษัทประกัน ธนาคาร ต่างๆ เป็นต้น  และผู้ขาย ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น ศูนย์ประชุม โรงแรมที่พัก บริษัททัวร์ บริษัทจัดงานไมซ์ ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกในจังหวัด <s>      </s>มาพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างกันโดยตรง   สร้างโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดการจัดงาน และกระจายรายได้ไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ อัพเดทข้อมูลข่าวสารบริการในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ไปยังประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยงาน<s> </s>ไมซ์มาร์ท ครั้งที่ 1 นี้จะยังจัดให้มีขึ้นในไมซ์ซิตี้อื่นๆ ได้แก่ พัทยา และ ภูเก็ต

“ขอนแก่น ถือเป็นไมซ์ซิตี้ ที่มีความพร้อม ในด้านความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเมือง ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด เทศบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. ขอนแก่น และสมาคมท่องเที่ยวขอนแก่น พร้อมใจจะร่วมสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็นไมซ์ซิตี้ที่เข้มแข็ง พร้อมเชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง หลังการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัด ทีเส็บได้มีการดึง งานอีสานบุ๊คแฟร์ งานแสดงสินค้าด้านอาหารและบริการ งานประชุมระดับภูมิภาคของหอการค้าไทย ในหัวข้อ CLMV เข้ามาจัดในจังหวัด และร่วมพัฒนายกระดับ งานเทศกาลไหมประจำปีให้มีองค์ประกอบทางด้านการค้าขายระหว่างประเทศ ในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสอดคล้องไปกับการวาง Position ของเมือง ที่จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เน้นการใช้เส้นทางทางบกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสร้างงานแสดงสินค้า และการลงทุน ดังนั้นการกระตุ้นตลาดไมซ์จะช่วยยกระดับภาคบริการและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนั้นๆไปในตัว

ทีเส็บพร้อมส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเป็นที่รู้จักในฐานะไมซ์ซิตี้ของไทย ผ่านแคมเปญการตลาดต่างๆ ทั้งการออกบูธในงานเทรดโชว์ด้านการประชุม IT&CMA 2013 และกิจกรรมสำคัญคือ การประกวดบล็อกเกอร์ด้านไมซ์ซึ่งมีบล็อกเกอร์และนักวางแผนการจัดการประชุมจากทั่วโลกเข้าร่วมประกวดในโครงการ โดยบล็อกเกอร์ที่เดินทางเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ ณ จังหวัดขอนแก่นนั้นได้เขียนเล่าประสบการณ์ถึงศักยภาพของขอนแก่นในฐานะเมืองไมซ์โดยมีผู้เข้าอ่านบล็อกที่เกี่ยวกับจังหวัดนี้ถึง 6 แสนครั้ง ซึ่งทำให้ผู้เข้าแข่งขันรายนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขารางวัลบล็อกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ขยายการรับรู้เกี่ยวกับไมซ์ของจังหวัดแก่นานาประเทศ

โดยขณะนี้ ทีเส็บอยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาขอนแก่นไมซ์ซิตี้ การดำเนินงานเรื่องการสร้าง      แบรนด์และจุดขายด้านไมซ์ให้กับจังหวัดขอนแก่น โดยส่วนนี้เราทำงานร่วมกับจังหวัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีเป้าหมายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ นอกจากนั้นเรายังได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนา MICE Intelligence หรือฐานข้อมูลไมซ์ของจังหวัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาตลาดรองรับการแข่งขันในอนาคต”
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ในสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทีเส็บตระหนักถึงศักยภาพของตลาดไมซ์ในประเทศว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  โดยขอนแก่นเป็น 1 ใน 5 ไมซ์ซิตี้ที่ทีเส็บมองเห็นถึงศักยภาพความพร้อมทั้งด้านคมนาคมขนส่ง บริการด้านไมซ์ และความเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภูมิภาค จึงได้มีการลงนามความร่วมมือส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์กับทางจังหวัดเมื่อปีที่ผ่านมา โดยได้กำหนดแผนแม่บทในการพัฒนาภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก กลยุทธ์การดึงงาน (Win) เพื่อรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การส่งเสริม (Promote) ผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของไมซ์ในภูมิภาค และกลยุทธ์การพัฒนา (Develop) ให้ขอนแก่นไมซ์ซิตี้มีความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

สำหรับปีนี้ ทีเส็บ มุ่งเน้นการตลาดและการขายเชิงรุก ด้วยการเปิดตัวโครงการ 1st  Domestic MICE Mart หรือ งานไมซ์มาร์ท ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการไมซ์ได้นำเสนอสินค้าและบริการไมซ์ในประเทศ โดยเฉพาะงานนี้มีไฮไลท์ที่มีการระดมผู้ซื้อจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ องค์กรเอกชน อาทิ องค์กรสมาชิกของหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทขายตรง บริษัทประกัน ธนาคาร ต่างๆ เป็นต้น  และผู้ขาย ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น ศูนย์ประชุม โรงแรมที่พัก บริษัททัวร์ บริษัทจัดงานไมซ์ ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกในจังหวัด <s>      </s>มาพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างกันโดยตรง   สร้างโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดการจัดงาน และกระจายรายได้ไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ อัพเดทข้อมูลข่าวสารบริการในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ไปยังประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยงาน<s> </s>ไมซ์มาร์ท ครั้งที่ 1 นี้จะยังจัดให้มีขึ้นในไมซ์ซิตี้อื่นๆ ได้แก่ พัทยา และ ภูเก็ต

“ขอนแก่น ถือเป็นไมซ์ซิตี้ ที่มีความพร้อม ในด้านความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเมือง ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด เทศบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. ขอนแก่น และสมาคมท่องเที่ยวขอนแก่น พร้อมใจจะร่วมสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็นไมซ์ซิตี้ที่เข้มแข็ง พร้อมเชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง หลังการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัด ทีเส็บได้มีการดึง งานอีสานบุ๊คแฟร์ งานแสดงสินค้าด้านอาหารและบริการ งานประชุมระดับภูมิภาคของหอการค้าไทย ในหัวข้อ CLMV เข้ามาจัดในจังหวัด และร่วมพัฒนายกระดับ งานเทศกาลไหมประจำปีให้มีองค์ประกอบทางด้านการค้าขายระหว่างประเทศ ในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสอดคล้องไปกับการวาง Position ของเมือง ที่จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เน้นการใช้เส้นทางทางบกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสร้างงานแสดงสินค้า และการลงทุน ดังนั้นการกระตุ้นตลาดไมซ์จะช่วยยกระดับภาคบริการและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนั้นๆไปในตัว

ทีเส็บพร้อมส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเป็นที่รู้จักในฐานะไมซ์ซิตี้ของไทย ผ่านแคมเปญการตลาดต่างๆ ทั้งการออกบูธในงานเทรดโชว์ด้านการประชุม IT&CMA 2013 และกิจกรรมสำคัญคือ การประกวดบล็อกเกอร์ด้านไมซ์ซึ่งมีบล็อกเกอร์และนักวางแผนการจัดการประชุมจากทั่วโลกเข้าร่วมประกวดในโครงการ โดยบล็อกเกอร์ที่เดินทางเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ ณ จังหวัดขอนแก่นนั้นได้เขียนเล่าประสบการณ์ถึงศักยภาพของขอนแก่นในฐานะเมืองไมซ์โดยมีผู้เข้าอ่านบล็อกที่เกี่ยวกับจังหวัดนี้ถึง 6 แสนครั้ง ซึ่งทำให้ผู้เข้าแข่งขันรายนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขารางวัลบล็อกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ขยายการรับรู้เกี่ยวกับไมซ์ของจังหวัดแก่นานาประเทศ

โดยขณะนี้ ทีเส็บอยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาขอนแก่นไมซ์ซิตี้ การดำเนินงานเรื่องการสร้าง      แบรนด์และจุดขายด้านไมซ์ให้กับจังหวัดขอนแก่น โดยส่วนนี้เราทำงานร่วมกับจังหวัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีเป้าหมายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ นอกจากนั้นเรายังได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนา MICE Intelligence หรือฐานข้อมูลไมซ์ของจังหวัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาตลาดรองรับการแข่งขันในอนาคต”

แชร์บทความ