ทีเส็บเปิดตัวแบรนด์ใหม่ ‘Thailand CONNECT’ พร้อมโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดปี 57

กรุงเทพฯ / 2 ตุลาคม 2556– สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เดินหน้าเปิดตัวแบรนด์ใหม่ ‘Thailand CONNECT’ เผย 3 เสาหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ซึ่งประกอบด้วย จุดหมายปลายทางที่หลากหลาย (Destination) ศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจ (Business) บุคลากรและบริการที่ได้มาตรฐาน (People) อันเป็นปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ไทยสู่การเชื่อมโยงความสำเร็จ ระดับโลก พร้อมตั้งเป้าปี 2557 นักเดินทางกลุ่มไมซ์ 987,000 คน ดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศ 96,900 ล้านบาท


ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2013 ซึ่งเป็นงาน เทรดโชว์ด้านการประชุมนานาชาติ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นปีที่ 12 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2556 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทีเส็บใช้เวทีนี้เปิดตัวแบรนด์ใหม่อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์และสื่อมวลชนนานาชาติ รวมกว่า 2,600 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลกที่เข้ามาร่วมงานครั้งนี้


นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “การดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยในปี 2557 ทีเส็บจะยังคงดำเนินงานภายใต้แผนแม่บท 5 ปี อุตสาหกรรมการจัดประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (2555-2559) โดยดำเนินการตามกลยุทธ์หลักองค์กร คือ การดึงงาน (WIN) การส่งเสริมการตลาด (PROMOTE) และการพัฒนาธุรกิจ (DEVELOP) โดยด้านการส่งเสริมการตลาด (PROMOTE) นั้น ทีเส็บพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ประเทศไทย ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแบรนด์ทีเส็บ (Growth Driver) ควบคู่ไปกับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของประเทศ ภายใต้แบรนด์ Thailand CONNECT : Your Global Business Events Connections หรือ “ประเทศไทยเชื่อมโยงธุรกิจระดับโลกเพื่อความสำเร็จในการจัดประชุมและงานแสดง สินค้า”


ภายใต้แบรนด์ Thailand CONNECT จะเป็นการชู 3 เสาหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยที่เป็นปัจจัยสำคํญในการสร้างความเข้มแข็ง และเป็นจุดขายของประเทศไทยสำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วโลก ประกอบไปด้วย


1. จุดหมายปลายทางที่หลากหลาย (Destination) นำเสนอที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของเอเซีย ความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคระดับมาตรฐาน สนามบินนานาชาติทั่วประเทศจำนวน 6 แห่ง ที่พร้อมเชื่อมต่อ 190 จุดหมายปลายทางทั่วทุกมุมโลก ด้วยเที่ยวบินกว่า 500 เที่ยวบินต่อวัน พร้อมกันนี้ยังมีศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าทั้งหมด 9 แห่ง มีขนาดขนาดพื้นที่รวม 222,984 ตารางเมตร สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังมีไมซ์ซิตี้ จำนวน 5 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และขอนแก่น พร้อมเพิ่มทางเลือกในการจัดกิจกรรมไมซ์หลากหลายรูปแบบ


2.ศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจ (Business) ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน และเมื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 ที่จะเกิดการถ่ายเทสินค้า บริการ ฝีมือแรงงาน และการค้าการลงทุนระหว่างกัน ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่พร้อมขับเคลื่อนด้วยประชากรของภูมิภาครวมกว่า 600 ล้านคน กอปรกับการดำเนินยุทธศาสตร์เขตการค้าเสรีที่ปัจจุบันสามารถบรรลุข้อตกลง เพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับ 11 ประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย และทั่วโลก ทั้งหมดจะช่วยส่งเสริมฐานะของประเทศไทยให้เป็นประตูสู่อาเซียน และประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตและส่งออกที่สำคัญในอุตสาหกรรมหลัก อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และไอที อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมพลาสติก


3. บุคลากรและบริการที่ได้มาตรฐาน (People) ประเทศไทยมีความพร้อมด้านอัธยาศัยและการให้บริการของบุคลากร รวมทั้งมาตรฐานที่ส่งเสริมการจัดงานไมซ์ระดับโลก อาทิ มาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน (ISO 50001: Energy Management System), มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร (ISO 22000: Food Safety Management System), มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษา ความปลอดภัยสำหรับสถานที่จัดงานไมซ์ (TISI 22300: MICE Security Management System: MSMS) และมาตรฐานการบริหารจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน (ISO 20121: Event Sustainability Management System) พร้อมกันนี้ ยังสร้างความเชื่อมั่นด้วยรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นเมืองอันดับต้น ๆ ของโลกในด้านการจัดงานไมซ์ โดยในปี 2555 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นที่ 1 ในอาเซียน ด้านจำนวนของการจัดประชุมนานาชาติ โดย ICCA และด้านจำนวนพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้าโดย UFI พร้อมกันนี้ ยังเป็นเจ้าภาพการจัดงานไมซ์มากถึง 7,382 งาน และเจ้าภาพการจัดงานระดับเมกกะ อีเวนท์จำนวนมาก เช่น The 2012 Rotary International Convention, World Stamp 2013, the 65th World Newspaper Congress, ITU World Telecom 2013, World Marketing Forum 2014 เป็นต้น


สำหรับแคมเปญสื่อสารโฆษณาภายใต้แบรนด์ Thailand CONNECT ในปี 2557 เป็นการนำเสนอในรูปแบบลายเซ็นต์ โดยนำมาพัฒนาเป็นภาพประกอบการถ่ายทอดเนื้อหาสื่อสารอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ซึ่งสะท้อนความหมายของการตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ และการเชื่อมโยงสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังได้จัดเตรียมแพคเกจส่งเสริมการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (Thailand CONNECT Exclusive) ดังต่อไปนี้


1) CONNECT Destinations สำหรับกลุ่มการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล จะให้เงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท สำหรับลูกค้าองค์กรที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 200 คน และพำนักในประเทศไทยอย่างน้อย 5 คืนและมีการค้างคืนในจังหวัดอื่นๆ อีก 1 จังหวัดเพิ่มเติมจากจังหวัดที่จัดงาน


2) CONNECT People สำหรับกลุ่มการประชุมนานาชาติที่พร้อมมอบการสนับสนุนพิเศษด้านกิจกรรมส่ง เสริมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 ได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และมาเก๊า


3) CONNECT Business สำหรับกลุ่มการแสดงสินค้านานาชาติ ที่พร้อมมอบการสนับสนุนพิเศษสำหรับกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจโดยเฉพาะโปรโม ชั่นนี้ครอบคลุมคณะนักธุรกิจ (Trade Visitor) จำนวน 15 คนขึ้นไปจากประเทศกลุ่มอาเซียน+6 และ BIMTEC ที่เดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยที่สนับสนุนโดยทีเส็บ และจะต้องพำนักในประเทศไทยขั้นต่ำ 3 วัน 2 คืนขึ้นไป โดยคณะนักธุรกิจที่มีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ 45 นัดหมายขึ้นไปจะได้รับการสนับสนุนพิเศษคนละ 150 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ คณะนักธุรกิจที่มีจำนวนเกินกว่า 15 คนขึ้นไป แต่ละคนจะต้องมีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจคนละ 3 นัดหมาย จึงจะได้การสนับสนุนพิเศษคนละ 150 เหรียญสหรัฐ ส่วนคณะที่ต่ำกว่า 45 นัดหมายจะได้รับการสนับสนุน 100 เหรียญสหรัฐ


“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยสูงถึงประมาณ 80,000 ล้านบาท หรือประมาณ 2.57 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และภายใต้การดำเนินงานตามแบรนด์ Thailand CONNECT และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ นั้น จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถเดินหน้าเติบโตได้อย่างต่อ เนื่อง โดยในปี 2557 นี้ ทีเส็บ คาดว่าประเทศไทยจะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวน 987,000 คน ด้านรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวน 96,900 ล้านบาท” นายนพรัตน์กล่าวสรุป


ทั้งนี้จากการดำเนินธุรกิจไมซ์ในปีงบประมาณ 2556 (เดือนตุลาคม 2555 ถึง สิงหาคม 2556) นั้นมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 993,072 คน สร้างรายได้ 86,280 ล้านบาท โดยจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากธุรกิจการประชุมนานาชาติ มีจำนวนสูงสุด 318,663 คน ตามด้วยกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 247,888 กลุ่มการประชุมองค์กร 237,701 คน และกลุ่มการแสดงสินค้านานาชาติ 188,820 คน


# # #


เกี่ยวกับทีเส็บ


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงานภาครัฐชั้นนำที่มีบทบาทในการพัฒนาและเชื่อมโยงความสำเร็จของการ จัดงานเชิงธุรกิจ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ภายใต้กระบวนทัศน์ ผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จ (Growth Driver) มุ่งเน้นสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจสู่การจัดงานเชิงธุรกิจครอบคลุมทุกความต้องการที่แตกต่าง สู่ความสำเร็จที่เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาประสานเครือข่ายความร่วมมือ เปิดศักราชใหม่ในการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก


# # #


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

นางสาวอริสรา ธนูแผลง

โทรศัพท์ 02-694-6095

อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นายพิษณุ พลายแก้ว

โทรศัพท์ 02-694-6000

อีเมล pishnu_p@tceb.or.th

แชร์บทความ