ทีเส็บ เผยผลการดำเนินงานรวม 3 ไตรมาส ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ขยายตัวต่อเนื่อง 12%


กรุงเทพฯ / 21 สิงหาคม 2556 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เผยภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยประจำไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556) ปีงบประมาณ 2556 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.04 ตลาดเอเชียครองสัดส่วนนักเดินทางกลุ่มไมซ์สูงสุด ขณะที่นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากยุโรปเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวและมีการขยาย ตัวอย่างต่อเนื่อง ทีเส็บยังเดินหน้าจัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาฐานตลาดต่างประเทศ และขยายการดำเนินการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศควบคู่ไปกับการ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเตรียมพร้อมสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มั่นใจเป้าหมายปี 56 ไทยสามารถดึงนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 940,000 คน สร้างรายได้ 88,000 ล้านบาท


นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินงานของทีเส็บตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-3 ของปีงบประมาณ 2556 ในภาพรวมมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ชาวต่างชาติทั้งสิ้น 747,072 คน คิดเป็นรายได้รวมทั้งสิ้น 64,331 ล้านบาท และคาดว่าภายหลังสิ้นสุดไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยจะสามารถเติบโตได้ตามเป้าที่ทีเส็บได้คาดการณ์เอาไว้ ล่วงหน้า ซึ่งเป็นผลมากจากการดำเนินการตลาดเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมารวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเพื่อรับมือกับ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”


ตลาดไมซ์ต่างประเทศโตอย่างต่อเนื่อง นักเดินทางไมซ์ยุโรปฟื้น ตอกย้ำความสำเร็จจากกลยุทธ์เชิงรุกของทีเส็บ จากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 รวม 3 ไตรมาส พบว่ากลุ่มการประชุมนานาชาติ มีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์สูงสุด คิดเป็นจำนวน 223,463 คน หรือร้อยละ 29.91 ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้มากที่สุดถึง 22,105 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล จำนวน 196,088 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 สร้างรายได้ 12,509 ล้านบาท กลุ่มการประชุมองค์กร จำนวน 174,701 คน คิดเป็นร้อยละ 23.38 สร้างรายได้ 18,188 ล้านบาท และกลุ่มการแสดงสินค้านานาชาติ จำนวน 152,820 คน คิดเป็นร้อยละ 20.46 สร้างรายได้ 11,529 ล้านบาท


“ผลจากการดำเนินการยุทธศาสตร์เชิงรุกในตลาดที่สำคัญ ทั้ง เอเชีย ยุโรป และอเมริกา ส่งผลให้ตลาดใน 3 ภูมิภาคดังกล่าวมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดไมซ์จากภูมิภาคเอเชียยังครองสัดส่วนสูงที่สุดถึงร้อยละ 72.69 โดยมีจำนวนนักเดินทาง กลุ่มไมซ์ชาวเอเชียทั้งสิ้น 543,016 คน คิดเป็นรายได้ทั้งสิ้น 46,760 ล้านบาท ในขณะเดียวกันตลาดยุโรปและอเมริกา ยังส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา มีนักเดินทางชาวยุโรปจำนวนทั้งสิ้น 83,772 คน นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวน 7,214 ล้านบาท และตลาดไมซ์อเมริกามีนักเดินทางจำนวนทั้งสิ้น 43,165 คน คิดเป็นรายได้ทั้งสิ้น 3,717 ล้านบาท ทั้งนี้จากสถิตินักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดินทางมาเข้าร่วมงานไมซ์ ในประเทศไทยสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ยังคงเป็นนักเดินทางในกลุ่มอาเซียนพลัสซิกทั้งสิ้น ได้แก่ จีน อินเดีย สิงคโปร์ เกาหลี และมาเลเซีย ตามลำดับ” นายนพรัตน์กล่าว


ในส่วนของการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในช่วงไตรมาสที่ 1-3 ทีเส็บประสบความสำเร็จในการดึงงานและสนับสนุนการจัดงานดังนี้


1. ทีเส็บสนับสนุนการจัดงาน รวมทั้งสิ้น 386 งาน แบ่งเป็นงานในอุตสาหกรรมการประชุม 339 งาน งานแสดงสินค้านานาชาติ จำนวน 47 งาน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น Herbalife Asia-Pacific Extravaganza (Incentives), Suzuki Japan (Incentives), 65th World Newspaper Congress, 20th World Editor Forum, 23rd World Newspaper Advertising Forum (Conventions), 4th World Anesthesia Convention (Conventions) VIV Asia 2013 (Exhibitions), Metalex (Exhibitions) และ Intermach (Exhibitions) เป็นต้น


2. ทีเส็บชนะการประมูลสิทธิ์การจัดงาน รวมทั้งสิ้น 14 งาน แบ่งเป็นงานในอุตสาหกรรมการประชุม 13 งาน และงานแสดงสินค้านานาชาติ จำนวน 1 งาน เช่น ITU Telecom World 2013 (Exhibitions), Conference of the Electric Power Industry (Conventions), Asian Congress of Pediatric Infectious Disease (Conventions), Critical Communications World (Conventions) และ 4th WAGF World Missions Congress (Conventions)


3. ทีเส็บสร้างงานใหม่ โดยเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติจำนวน 8 งาน เช่น CAC Asia Summit, NGV Bangkok, 3 W Expo, Thailand Dive Expo และ LED Expo Thailand


4. ทีเส็บยกระดับการจัดงาน โดยเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติรวม 38 งาน เช่น Metalex, VIV ASIA, HORTI ASIA, Intermach และ Propak Asia


ภาพรวมแผนส่งเสริมตลาดต่างประเทศในไตรมาสที่ 4 ทีเส็บจะให้ความสำคัญในกลุ่มอาเซียนเน้นความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพ และตลาด สำหรับอุตสาหกรรมการประชุม ยังคงเน้นการรักษาฐานตลาดเดิมควบคู่ไปกับสร้างการรับรู้และขยายไปยังตลาด สำคัญ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกับพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ อย่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการเปิดตลาดใหม่ ประเทศอินเดีย เมืองคอมบาตอร์ และเมืองมังกะลอร์ ประเทศเวียดนาม เมืองไคฟง และเมืองดานัง และประเทศนิวซีแลนด์ เมืองโอ๊คแลนด์ พร้อมกันนี้ อุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ ยังดำเนินกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่องในกลุ่มอาเซียน อย่าง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย เวียดนาม และจีน รวมถึงสร้างการรับรู้ในตลาดศักยภาพสูง อย่างประเทศฝรั่งเศส อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร และเมียนมาร์ เป็นต้น


สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ทีเส็บยังคงดำเนินงานตามกลยุทธ์องค์กร ประกอบด้วย


1. WIN: สนับสนุนการจัดงานประชุมนานาชาติ และดึงการจัดงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล จำนวน 65 งาน ให้เข้ามาจัดในประเทศไทย และให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติรวม 19 งาน โดยแบ่งเป็นงานที่สร้างใหม่ (New Shows) จำนวน 3 งาน และงานที่ได้รับการยกระดับ (Upgrade Show) จำนวน 16 งาน


2. Promote: เข้าร่วมงานเทรดโชว์ทั้งสิ้น 1 งาน ได้แก่ งาน CIBTM ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และจัดกิจกรรมโรดโชว์พาผู้จัดงานชาวไทยไปจับคู่ธุรกิจกับสมาคมการค้า ภาครัฐ และผู้จัดงานในต่างประเทศ อาทิ ประเทศรัสเซีย กรุงมอสโคว และเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และประเทศ อินเดีย (เชนไน และมุมไบ) ร่วมด้วย การจัด Sales Mission ณ ประเทศสิงคโปร์, ฮ่องกง, ไต้หวัน และ ฟิลิปปินส์ กิจกรรม Familiarization Trip สำหรับลูกค้าจากประเทศฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญส่งเสริมการตลาด 100-A-Head และ Be My Guest สำหรับกลุ่มแสดงสินค้านานาชาติ


3. Develop: ด้านการพัฒนา สำหรับกิจกรรมด้านการตลาดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ ICCA Thailand Bid Work Shop กิจกรรม Meetings Industry Day 2013: The Winning Formula ณ เมืองพัทยา, การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์โดยมีการตรวจประเมินและรับรองงานแสดงสินค้า ที่ได้รับการสนับสนุนจากทีเส็บ และโครงการ ASEAN WE STAND สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ปั้นไทยศูนย์กลางงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียน


เร่งเครื่องไมซ์ในประเทศ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค พร้อมขับเคลื่อนศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไร้ขีดจำกัด ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ ช่วงไตรมาสที่ 1-3 ทีเส็บสนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศ รวม 9 งาน เป็นงานไมซ์ในประเทศด้านการประชุม อาทิ งานฉลองครบรอบ 80 ปี หอการค้าไทย, งาน HR Day 2012 และงาน Global Business Dialogue 2012 ทีเส็บยังสร้างงานใหม่ รวม 3 งาน ซึ่งเป็นงานในอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศด้านการประชุม อาทิ งาน K-SME CARE BIZ FAIR 2012 งาน Essential BrandAge: Life at Future และพิธีลงนาม MOU ระหว่างทีเส็บกับสมาคมสมาพันธ์ส่งเสริมสัตว์เลี้ยงไทย สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่ม ภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริม D Exhibition ทั้งนี้ ทีเส็บสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ จำนวน 2 งาน คือ งาน Furnitech Dinner Talk 2013 (งานยกระดับ) และ งาน Food Restaurant & Equipment Show (FR & ES) จ. ขอนแก่น (งานกระจาย)


นอกจากนี้ ทีเส็บยังเดินหน้าไตรมาสสุดท้ายด้วยหลากหลายกิจกรรมสร้างการรับรู้และ กระตุ้นไมซ์ในประเทศ ทั้ง การจัดโครงการประชุมเมืองไทย มั่นใจเมืองไทยพร้อม ใน กรุงเทพ เชียงใหม่ และขอนแก่น / การส่งเสริมการประชุมสัมมนาร่วมกับสายการบินภายในประเทศ / สนับสนุนการจัดงาน Thailand Competitiveness Enhancement Program 2013 / งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 1 จ. ขอนแก่น (งานกระจาย) งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 5 (งานยกระดับ) และงาน Green Festival (งานสร้าง)


การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้ แก่ธุรกิจโดยใน 3 ไตรมาส ที่ผ่านมา ทีเส็บดำเนินกิจกรรมสำคัญ อาทิ หลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลสำหรับสถาบันอุดมศึกษา, การลงนามความร่วมมือกับ IAPCO, การลงนามความร่วมมือกับ MPI, การจัดทำมาตรฐานฝีมือแห่งชาติสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์, การจัดทำมาตรฐานห้องประชุมไทย, การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการเตรียมความพร้อมผู้ ประกอบการ MICE รุกและรับต่อการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)


ด้านแผนงานพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในไตรมาสที่ 4 มุ่งเสริมศักยภาพทั้งกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำด้วยการดำเนินกิจกรรมสำคัญ อาทิ จัดทำโครงการหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล สู่การเป็นไมซ์เมเจอร์ (กรณีศึกษาไมซ์) /การขยายหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลสู่สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ /การศึกษาการขยายพันธมิตรของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ และการขยายการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดประชุมและนิทรรศการสู่ เมืองไมซ์ซิตี้


“ทีเส็บคาดการณ์ว่าในปี 2556 อุตสาหกรรมไมซ์ไทยจะมีมูลค่ากว่า 88,000 ล้านบาท และมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งสิ้น 940,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 ซึ่งจากสถิติใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์มีจำนวนสูงถึง 747,072 คนแล้ว ทั้งนี้ มั่นใจว่าการดำเนินงานธุรกิจเชิงรุกตามแผนส่งเสริมธุรกิจในไตรมาส 4 นั้น จะทำให้เราสามารถดำเนินงานได้ดังเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน” นายนพรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย


# # #


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

นางสาวอริสรา ธนูแผลง

โทรศัพท์ 02-694-6095

อีเมล์ arisara_t@tceb.or.th

นายพิษณุ พลายแก้ว

โทรศัพท์ 02-694-6000

อีเมล์ pishnu_p@tceb.or.th

แชร์บทความ