ไทยตอกย้ำความพร้อมในการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013

กรุงเทพฯ/3 พฤษภาคม 2556 – รัฐบาลไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พร้อมด้วยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union หรือITU) ร่วมลงนามความตกลงในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 ในพิธีที่จัดขึ้นที่โรงแรม แชง กรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อเปิดศักราชใหม่ของความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ และตอกย้ำความพร้อมในการจัดงานใหญ่ของอุตสาหกรรมไอซีทีระดับโลก ณ กรุงเทพมหานคร


พิธีลงนามความตกลงประเทศเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างรัฐบาลไทย ซึ่งมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (ไอซีที) โดย นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เป็นผู้แทน กับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งมีดร. ฮามาดูน ตูเร่ เลขาธิการสหภาพฯ เป็นผู้แทน เพื่อตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการจัดงานนิทรรศการด้านไอซีที ตลอดจนงานสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามหลายฝ่าย อาทิ พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และนายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่และสามารถให้ความร่วมมือครบ ทุกด้าน ทั้งการวางแผนและ การจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2556 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค กรุงเทพฯ โดยหน่วยงานจากภาครัฐที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบการจัดงานสำคัญนี้ ประกอบด้วย 3 หน่วยงานคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ

สำหรับประเทศไทยการจัดงานครั้งนี้นับเป็นเวทีทางธุรกิจที่มีความสำคัญใน การแสดงถึงความก้าวหน้าของประเทศตลอดจนศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมูลและโทรคมนาคมในระดับสูง ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดโอกาส การจับคู่ธุรกิจและการแบ่งปันความรู้ในระดับโลก

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดงานไอซีทีระดับโลกครั้งนี้ว่า “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งในการจัด งาน ITU TELECOM WORLD 2013 และการประชุม Connect Asia-Pacific Summit 2013 เนื่องมาจากความพร้อมของสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการจัดการประชุมและนิทรรศการระดับโลก รวมถึงระบบการสื่อสารและการโทรคมนาคมทันสมัย โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นศูนย์กลางด้านการโทรคมนาคมของภูมิภาค รองรับเที่ยวบินมากกว่า 500 เที่ยวบินต่อวัน เชื่อมโยง 190 จุดหมายปลายทางทั่วทุกมุมโลก พร้อมกันนี้ ยังมีระบบขนส่งเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานและใจกลางเมืองด้วยรถไฟฟ้าเชื่อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังเพียบพร้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และสาธารณูปโภคด้านไอซีที ซึ่งทั้งหมดทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นประตูสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจของ อาเซียน อนึ่ง ในฐานะเจ้าภาพ การจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 ในครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทย เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติ ในนามของรัฐบาลไทย และประชาชนชาวไทยทุกคน เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ITU TELECOM WORLD 2013 และ Connect Asia-Pacific 2013 จำนวนกว่า 10,000 คน ที่กรุงเทพมหานคร”

พร้อมกันนี้ กรุงเทพฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Connect Asia-Pacific Summit ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ก่อนหน้าการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและสร้างความแข็ง แกร่งให้กับความร่วมมือในระดับกระทรวง รวมถึงมีการจัดอภิปรายเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงสุดโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก ๆ จากภายในและภายนอกภูมิภาค การประชุมจะจัดขึ้นร่วมกันกับงาน ITU TELECOM WORLD 2013 ซึ่งเป็นงานที่รวมผู้นำจากภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคมาร่วมพบปะ กับหน่วยงานด้านการเงินและการพัฒนาทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ เพื่อทำความรู้จัก และขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือใหม่ๆ

นอกจากนี้ งาน ITU TELECOM WORLD 2013 ยังเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นที่ช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ตลอดจนช่วยเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุนจากนานาประเทศ ในฐานะเจ้าภาพฯ การจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 ยังเอื้อต่อบทบาทของประเทศไทยในฐานะประตูสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และยังแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานเชิง ธุรกิจระดับโลก โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างยิ่งในฐานะศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการจัดงานแสดง สินค้าระดับนานาชาติ

เพื่อเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นในประเทศไทยในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกแวด วงไอซีทีในภูมิภาคนี้ ดร. ฮามาดูน ตูเร่ เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ได้เปิดเผยว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมืองอันเป็นศูนย์กลางของประตูที่เปิดสู่ภูมิภาคอาเซียน พร้อมกันนี้ เรายังพร้อมแล้วที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทย รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไอซีทีทั้งในระดับ ภูมิภาค และระดับโลกให้รุดหน้า โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประสบ ความสำเร็จในการจัดงานสูงสุด”

ITU TELECOM WORLD 2013 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Embracing Change in a Digital World’ ซึ่งมุ่งไปที่ 5 ประเด็นหลักคือ ความเปลี่ยนแปลงในวิธีการสื่อสารของผู้คน ความจำเป็นของโมเดลธุรกิจในยุคข้อมูลเป็นใหญ่ พลวัตความเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนความจำเป็นของระเบียบควบคุมใหม่ ๆ และกระบวนการวางมาตรฐาน

ในฐานะหน่วยงานด้านไอซีที ระดับแนวหน้าของสหประชาชาติ ITU ได้รับมอบหมายมาโดยเฉพาะ เพื่อสร้างเวทีสำหรับสานเครือข่ายระดับโลกโดยนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชั้นนำ ของภาคอุตสาหกรรมทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาพบกัน งานนี้จะเป็นการรวมตัวกันของบุคคลชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น ผู้นำจากภาครัฐและตัวแทนจากรัฐบาล รัฐมนตรี ผู้นำจากหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ ผู้นำจากหน่วยงานด้านการออกกฎระเบียบควบคุม ผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรมในระบบนิเวศไอซีทีทั้งระบบ ตลอดจนผู้นำทางความคิด ที่ปรึกษา นักวิชาการและนักนวัตกรรมดิจิทัล

อนึ่ง งาน ITU TELECOM WORLD 2013 ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายผ่านวาระทั้งที่มีแบบแผน และไม่มีแบบแผน ตั้งแต่การประชุมระดับสูงแบบตัวต่อตัว พิธีการต่าง ๆ รวมถึงช่วงอภิปรายในวงกว้างและ การปาฐกถาพิเศษ ไปจนถึงการสร้างเครือข่าย ผ่านเครือข่ายออนไลน์

ทั้งนี้ จากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ ได้ระบุว่าการเข้าถึงการใช้งานบรอดแบนด์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.59 ในขณะที่การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เติบโตมากถึงร้อยละ 128.77 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 เทียบกับปริมาณผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีจำนวน 20,100,000 คนในช่วงกลางปี 2555 (30 มิถุนายน 2555) ตามข้อมูลของหน่วยงาน Internet World Stats

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในปี 2556 มีประชากรผู้สมัครใช้งานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่จำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (หรือเท่ากับการสมัครใช้งานจำนวน 3.5 พันล้านราย จากจำนวนรวม 6.8 พันล้านราย) งาน ITU TELECOM WORLD 2013 ซึ่งจัดร่วมกับการประชุม Connect Asia-Pacific 2013 Summit ล้วนช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของประเทศไทยให้กว้างไกลยิ่งขึ้นในฐานะศูนย์กลาง ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ รวมถึงเป็นจุดก้าวกระโดดสู่การเป็นตลาดหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นเพื่อประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยกำลังมองไปข้างหน้าเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 10,000 รายที่จะเข้าร่วมในงานใหญ่ทั้งสองที่จะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ที่กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน ITU Telecom World 2013 ได้ที่ http://world2013.itu.int/หรือติดต่อไปยังกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-6747

# # #

เกี่ยวกับ ITU
ITU เป็นทบวงการชำนาญพิเศษภายใต้สหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร ด้วยประวัติการทำงานเกือบ 150 ปี ITU ได้ประสานความร่วมมือในการจัดสรรการใช้คลื่นวิทยุความถี่ของสังคมโลกส่ง เสริมความร่วมมือของนานาชาติในการจัดสรรวงจรดาวเทียม ตลอดจนทำงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน ในประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้ ITU ยังมีบทบาทในการวางมาตรฐานโทรคมนาคมทั่วโลกเพื่อเชื่อมโยงระบบการสื่อสาร คมนาคมรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ITU มุ่งมั่นเชื่อมโยงโลกทั้งใบผ่านระบบสื่อสารต่างๆ ตั้งแต่เครือข่ายบรอดแบนด์ เทคโนโลยีไร้สายยุคใหม่ ระบบนำร่องเพื่อการบินและการเดินทะเล ระบบดาราศาสตร์วิทยุ ระบบพยากรณ์อากาศผ่านดาวเทียม การประสานเทคโนโลยีไร้สายและใช้สายเข้าด้วยกันเพื่อให้สื่อสารได้ทุกที่ทุก เวลา ไปจนถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและระบบออกอากาศของโทรทัศน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-141-6747
อีเมล์ prmict@hotmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

นางสาวอริสรา ธนูแผลง
โทรศัพท์ 02-694-6095
อีเมล์ arisara_t@tceb.or.th
นายพิษณุ พลายแก้ว
โทรศัพท์ 02-694-6000 ต่อ 6112
อีเมล์ pishnu_p@tceb.or.th

แชร์บทความ