ทีเส็บ ปรับเป้าหมายการดำเนินงานปี 56 คาดธุรกิจโตไกลถึงร้อยละ 10 กระตุ้นตลาดไมซ์ด้วย 3 กลยุทธ์

กรุงเทพฯ : 22 กุมภาพันธ์ 2556 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ปรับเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ให้เติบโตถึงร้อยละ 10 หลังตัวเลขการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555 เติบโตเกินเป้า พร้อมชูบทบาทองค์กรในฐานะผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจไมซ์ไทย เดินหน้าขยาย 3 กลยุทธ์ ทั้ง ขยายตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายพันธมิตร และ ดำเนินงานเชิงรุกรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คาดปีนี้ นำนักเดินทางกลุ่มไมซ์สู่ไทยกว่า 940,000 คน ขยายเม็ดเงินรายได้สูงถึง 88,000 ล้านบาท

นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “หลังจากที่ทีเส็บได้โชว์ความสำเร็จจากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555 ที่สามารถผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เติบโตเกินเป้าหมายคือ จำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 895,224 คนสร้างรายได้ 79,770 ล้านบาท ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2556 ทีเส็บได้ปรับแนวทางการรีแบรนด์องค์กรพร้อมพัฒนาแผนงานด้านการตลาดเชิง รุกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความมั่นคงจากปัจจัยภายในประเทศ จึงทำให้ทีเส็บตัดสินใจปรับเป้าหมายการดำเนินงานในปีนี้ ให้เติบโตถึงร้อยละ 5-10 โดยตั้งเป้าจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 940,000 คน สร้างรายได้กว่า 88,000 ล้านบาท” (เป้าหมายเดิมที่วางไว้ คือ จำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 792,000 คน สร้างรายได้ประมาณ 63,920 ล้านบาท)

มูลค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ตามประมาณการเป้าหมายใหม่นั้นมีสัดส่วนต่อ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคิดเป็นจำนวนร้อยละ 8.95 และคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าต่อ GDP ร้อยละ 0.6 โดยเมื่อแยกรายธุรกิจนั้นเป้าหมายในปีงบประมาณ 2556 ของธุรกิจการจัดประชุม (Meetings) คิดเป็นจำนวนร้อยละ 25 ด้วยจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 231,000 คน ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) คิดเป็นจำนวนร้อยละ 24 ด้วยจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 229,800 คน ธุรกิจการประชุมสมาคมนานาชาติ (Conventions) คิดเป็นจำนวนร้อยละ 33 ด้วยจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 306,600 คน และ ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibitions) คิดเป็นจำนวนร้อยละ 18 ด้วยจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 172,600 คน

นายธงชัย กล่าวต่อไปว่า “การปรับเป้าหมายการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณนี้ ทีเส็บยังได้เพิ่ม กลยุทธ์อีก 3 แนวทางหลักให้มีความสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจใหม่ขององค์กร ในฐานะ ผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ให้สู่ความสำเร็จ (Growth Driver) เริ่มต้นจากบทบาทของการเป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเป็นผู้นำในการ สร้างสรรค์งาน ด้วย แนวทางแรก การพัฒนากลยุทธ์งานการตลาดทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเจาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น มุ่งเน้นการเปิดตลาดในเมืองใหม่ๆ ที่มีศักยภาพของประเทศเป้าหมาย (second tier cities) โดยเน้นเมืองที่มีการเจริญเติบโตและเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ อาทิ การเปิดตลาดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในสาธารณรัฐอินเดีย อย่างเมืองคอมบาตอร์ เมืองมังกาลอร์และเมืองปูเน่ จากเดิมที่ สสปน. ทำการตลาดในเมืองหลักอย่าง เมืองมุมไบ เมืองเดลลี และเมืองบังกาลอร์ / การเปิดตลาดงานแสดงสินค้าในเมืองกวางตุ้งประเทศจีน จากเดิมที่ทำการตลาดในเมืองหลักอย่างเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กวางเจา รวมทั้งการเจาะตลาด เมืองทวาย ประเทศพม่าซึ่งมีการพัฒนาเมืองทั้งการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก นิคมอุตสาหกรรม เมืองและรีสอร์ท อันจะเป็นการเปิดโอกาสประเทศไทยสู่เส้นทางธุรกิจและเชื่อมโยงผ่านพม่าไปยัง ประเทศจีน อินเดีย บังคลาเทศ นับเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดึงดูดการลงทุนจากในและต่างประเทศผ่านเวทีงานแสดงสินค้า ด้านตลาดในประเทศ หรือ โดเมสติกไมซ์ นั้น กำหนดแผนเปิดเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยทั้งสองเมืองมีความพร้อมทั้งด้านศูนย์ประชุม โรงแรมที่พัก ตลอดจนกิจกรรมไมซ์ที่รองรับการจัดงานได้อย่างครบวงจร โดยทีเส็บมีบทบาทในการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อบูรณาการแผนการส่งเสริม ตลาดให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

แนวทางสอง ได้แก่ การขยายเครือข่ายพันธมิตร (Strategic Alliance) ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทขององค์กรที่มุ่งสนับสนุนการเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดการ ต่อยอดสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น ทีเส็บได้จับมือกับหน่วยงานด้านไมซ์ในระดับนานาชาติหลายหน่วยงานเพื่อสร้าง กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจไมซ์ อาทิ สมาคมผู้จัดการประชุมนานาชาติ (International Association of Professional Congress Organizers) หรือ IAPCO / สมาคมวิชาชีพผู้จัดประชุมนานาชาติ (Meeting Professionals International) หรือ MPI โดยในปีนี้ ทีเส็บร่วมมือกับทางสมาคมฯ เพื่อจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ไทยและในภูมิภาค เช่น ความร่วมมือในการจัดสัมมนาให้ความรู้ในงาน เทรดโชว์ IT&CMA and CTW Asia Pacific 2013 หรือ การร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมการจัดการประชุมแบบรักษาสิ่งแวดล้อมนานาชาติ (Green Meeting Industry Council) หรือ GMIC ด้วยการร่วมมือกันจัดทำมาตรฐานด้านการจัดงานไมซ์แบบรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเปิดเวทีในการนำเสนอประเทศไทยแก่สมาชิกของสมาคม

ด้านตลาดไมซ์ในประเทศนั้น ทีเส็บยังขยายความร่วมมือกับพันธมิตรสายการบินภายในประเทศ อย่าง สายการบินไทย สายการบิน บางกอกแอร์เวยส์ สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไมซ์ในประเทศ ช่วงโลซีซั่นส์ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2556 โดยร่วมมือกับสายการบินจัดทำแพคเกจส่งเสริมการขายกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่ม องค์กรจัดงานไมซ์ในประเทศไทย ทั้งการจัดทำโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษ การจัดทำแพคเกจด้านที่พัก และการจัดกิจกรรมไมซ์ของกลุ่มลูกค้าที่มุ่งเน้นพื้นที่ในโครงการพระราชดำริ เป็นหลัก

แนวทางสาม ได้แก่ เร่งดำเนินงานเชิงรุกรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทขององค์กรที่มุ่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรม การสร้างมาตรฐาน องค์ความรู้ โดย ทีเส็บได้ร่วมมือกับสมาคมการจัดงานแสดงสินค้าไทย สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย สมาคมโรงแรมไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งรุกและรับตามกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจ อาเซียน โดยเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงผล กระทบ โอกาสทางธุรกิจตามกรอบความร่วมมือ AEC โดยกำหนด 4 แผนงานหลักเพื่อดำเนินงานในระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย แผนงานที่ 1 แผนการจัดทำรายงานการศึกษาวิจัยศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ตามกรอบความร่วมมือ เศรษฐกิจอาเซียน หรือ MICE Health Check แผนงานที่ 2 พัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภาคเอกชนจำนวน 2 หลักสูตร และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านธุรกิจไมซ์ รวมทั้งการ จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการไมซ์ โดยแบ่งเป็น 4 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานด้านศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า / สายงานด้านโรงแรม / สายงานด้านผู้จัดงานประชุมและแสดงสินค้า และ สายงานด้านการให้บริการที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ แผนงานที่ 3 การจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการไมซ์อย่างต่อเนื่องในเมืองไมซ์ซิตี้ และ แผนงานที่ 4 การจัดตั้งคณะทำงานของอุตสาหกรรมไมซ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการ รับรู้ของผู้ประกอบการไมซ์ตามกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน

สำหรับแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระยะยาว นั้น ทีเส็บจะดำเนินโครงการสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในต่างประเทศ ด้วยการจัดทำหลักสูตร 24 ชั่วโมง ให้ความรู้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยในการดำเนินธุรกิจไมซ์โดยเริ่มจาก 4 ประเทศหลักที่ผู้ประกอบการลงความเห็นว่าเป็นประเทศเป้าหมายในการลงทุนด้านไม ซ์ได้แก่ ลาว พม่า เวียดนาม และอินโดนีเซีย (LMVI) ให้ความรู้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยเกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนในประเทศ LMVI /ทักษะที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย/ การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรม และการศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ

“เราเชื่อมั่นว่าการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานดังกล่าว จะสามารถต่อยอดผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยสามารถแข่งขันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สอดรับกับกระบวนทัศน์การทำงานในรูปโฉมใหม่ของทีเส็บที่จะเป็นผู้เสริม ศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ไทยให้มีความเชียวชาญ จะเป็นผู้สร้างเครือข่ายธุรกิจต่อยอดสู่ความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการไทยใน การแข่งขันในเวทีโลก ส่งผลสะท้อนสู่เป้าหมายการดำเนินงานใหม่ที่ทีเส็บได้ตั้งไว้ และสร้างรายได้กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศผ่านอุตสาหกรรมไมซ์” นางธงชัย กล่าวสรุป

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

นางสาวอริสรา ธนูแผลง
โทรศัพท์ : 02-694-6095
อีเมล : Arisara_t@tceb.or.th
นายสุเมธ กาญจนพันธุ์
โทรศัพท์ : 02-694-6096
อีเมล : Sumet_k@tceb.or.th
นางสาวอธิจิตร อัครกิตติกุล
โทรศัพท์ : 02-694-6000
อีเมล : Atichit_a@tceb.or.th

แชร์บทความ