ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน

กรุงเทพฯ : 11 มกราคม 2556 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เผยบริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำของโลกแห่เลือกกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โชว์จำนวนนักเดินทางที่เข้ามาร่วมงานแสดงสินค้าในไทยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นในประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางภูมิภาค

บริษัทชั้นนำระดับโลกในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าทั้ง 2 บริษัทที่มาตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ ยุโรป จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 ผู้จัดนิทรรศการรายใหญ่ของยุโรป มีสำนักงานใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ กับบริษัท ทีซีซีแลนด์ และอีกบริษัทหนึ่ง คือ เอเชียน เอ็กซิบิชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ดีเอ็มจี เซอร์วิส กรุ๊ป จากประเทศอังกฤษ

นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า “การที่บริษัทชั้นนำระดับโลกในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าได้เลือกประเทศไทย เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของประเทศไทย รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ยิ่งไปกว่านั้น ยังสะท้อนอย่างชัดเจนถึงความสำเร็จของประเทศไทยในการดำเนินยุทธศาสตร์ “กรุงเทพ... มหานครแห่งการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน’ ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10-15 ต่อปี และทำให้มีการยกระดับงานเหล่านี้มากขึ้นในปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกันกับจำนวนนักเดินทางที่เข้ามายังประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมดัง กล่าว ทั้งในฐานะผู้จัดงานและผู้เข้าชมงาน”

นายจีราด วิลเล็ม ลีย์เวนเบิร์ก กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่น เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า “เอเชียเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วมาก และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของโลก ในภูมิภาคนี้ อาเซียนเป็นภูมิภาคที่น่าจับตามอง เนื่องจากมีทรัพยากรสมบูรณ์และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ประเทศไทยเองตั้งอยู่ในใจกลางของภูมิภาคอาเซียน และมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้อย่างสะดวก ตลอดจนมีสาธารณูปโภคพื้นฐาน และคนไทยมีความเอื้ออารีพร้อมให้บริการ การที่วีเอ็นยูได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในประเทศไทยก่อตั้งสำนักงานใหญ่ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขึ้นที่กรุงเทพฯ จึงตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจและความมุ่งมั่นของเราที่จะยกระดับ อุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญและการจัดงานระดับมืออาชีพ เพื่อนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป”

ทางด้าน มร. เดวิด เอทกินส์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียนเอ็กซิบิชั่นเซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า “เราได้ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนขึ้นที่กรุงเทพฯ มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และมีพันธมิตรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่รับจัด งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้แก่ลูกค้าทั้งจากยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต้ เราเลือกกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ทีเส็บและพร้อมจะบุกตลาดในปี 2556 โดยมีแผนจะจัดงานแสดงสินค้านานาชาติขนาดใหญ่หลายโครงการในปีนี้”

ในปี 2555 ที่ผ่านมา ทีเส็บ ประสบความสำเร็จในการดึงงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า 15 งานเข้ามาจัดในประเทศไทย และยกระดับงานแสดงสินค้าอีก 37 รายการ นอกจากนี้ จำนวนการสร้างงานที่ผ่านการประเมินผลโดยบริษัทตรวจสอบเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 40 งาน อีกทั้งงานแสดงสินค้า 4 งานใหญ่ภายใต้แคมเปญ Better the Best ได้แก่ VIV Asia, Propak Asia, Metalex และ Renewable Asia ยังมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของต่างชาติที่มีต่ออุตสาหกรรมการจัด นิทรรศการและงานแสดงสินค้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก

สำหรับปี 2556 ทีเส็บ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการดึงงานขนาดใหญ่ หรือ “เมกะอีเว้นต์” (mega event) เช่น ITU Telecom World 2013 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 20,000-30,000 คน และงาน World Stamp Thailand 2013 ที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 10,000 คนจากทั่วโลก ความสำเร็จดังกล่าวตอกย้ำว่าผู้จัดงานนิทรรศการระดับโลกมีความเชื่อมั่นเป็น อย่างมากต่อประเทศไทย ซึ่งสะท้อนได้ถึงจำนวนผู้ที่เข้าร่วมออกร้านและชมงาน ซึ่งในท้ายที่สุดจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมการจัดงานนิทรรศการ และงานแสดงสินค้าในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

“การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซีในปลายปี 2558 นั้นหมายความว่า ประเทศไทยและอาเซียนจะรวมกันเป็นตลาดใหญ่ ที่มีฐานการผลิตร่วมกัน ทำให้ภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดของโลก การที่บริษัทรับจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าระดับโลกทั้ง 2 แห่งได้ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคในประเทศไทย จึงเป็นการสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการจัดงาน แสดงสินค้าของภูมิภาค เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพระยะยาวของประเทศไทยแล้ว เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีบริษัทรับจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ชั้นนำอีกมากที่จะเข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทย” นายธงชัย กล่าว

คาดว่าอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติของไทยจะมีการเติบโตร้อยละ 30 พร้อมทั้งดึงนักเดินทางชาวต่างชาติเข้ามาร่วมงานได้เป็นจำนวนมากถึง 300,000 ราย และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยได้ประมาณ 30,000 ล้านบาทภายในปี 2558

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารการตลาด 

นางสาวอริสรา ธนูแผลง
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-694-6095
อีเมล : Arisara_t@tceb.or.th
นายสุเมธ กาญจนพันธุ์
ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-694-6096
อีเมล : Sumet_k@tceb.or.th

แชร์บทความ