ทีเส็บเปิดตัวแคมเปญ “ ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย ” ส่งเสริมตลาดไมซ์ในประเทศ

30 พฤษภาคม 2567: ทีเส็บจับมือพันธมิตรร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศภายใต้แคมเปญ “ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย” ชูอัตลักษณ์ชุมชน สร้างแรงจูงใจดึงการจัดงานประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของกลุ่มองค์กรธุรกิจออกไปสู่ภูมิภาค ยกระดับไมซ์ในประเทศสู่จุดหมายปลายทางมูลค่าสูง

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้ร่วมกับพันธมิตร 16 หน่วยงาน จัดทำแคมเปญการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ ด้วยแนวคิด "ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย" เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยความหลากหลายของอัตลักษณ์เชิงพื้นที่และสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า (Authentic Experience) ยกระดับไมซ์ไทยสู่จุดหมายปลายทางมูลค่าสูงแห่งเอเชีย (High Value-Added Destination)

“แคมเปญดังกล่าวมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น และการประชุมที่มีแนวคิดส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นทำตลาดรูปแบบใหม่ โดยหน่วยงาน องค์กรที่เข้าร่วมโครงการต้องใช้บริการผู้ประกอบการไมซ์บนแพลตฟอร์ม Thai MICE Connect ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไมซ์ที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญนี้ ได้นำเสนอบริการ ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดงานและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย องค์กร บริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้มากขึ้น พร้อมกับนำเสนอเส้นทางสายไมซ์ 7 Theme Soft Power Series เปิดแนวคิดใหม่ ๆ ร่วมกับกิจกรรมของภาคีเครือข่าย” นายจิรุตถ์ กล่าว

ด้านการส่งเสริมตลาดจะดำเนินงานในรูปแบบของการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมที่มีความสร้างสรรค์ และแชร์ภาพ/วีดิโอสั้น ตามวัตถุประสงค์โครงการไปยังวงกว้างบนช่องทางออนไลน์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อนำเสนอภาพความประทับใจในการจัดประชุมของกลุ่มองค์กรธุรกิจ ที่มีการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล อย่างน้อยจำนวน 20 คนต่อกลุ่ม (ระยะเวลากิจกรรมอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน) ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยนำเสนอรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท เป็นเครื่องกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ ประกอบด้วย

รางวัลสำหรับผู้ประกอบการไมซ์  ได้แก่ “สุดยอด DMC ยกทีมประชุม” DMC หรือ บริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ (Destination Management Company) ที่มีจำนวนองค์กรเข้าร่วมโครงการมากที่สุด จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท “สุดยอดผู้ประกอบการรุมรักเมืองไทย” ผู้ประกอบการที่มีจำนวนนักเดินทางไมซ์เข้าร่วมโครงการมากที่สุด จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และ “สุดยอด DMC สร้างสรรค์เส้นทาง Soft Power” ให้ DMC ที่นำเสนอเส้นทางไมซ์ได้สร้างสรรค์ที่สุด จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

สำหรับองค์กร บริษัท สถาบัน หรือหน่วยงานใด ๆ ที่เข้าร่วมแคมเปญ มีทั้งหมด 12 รางวัล เป็นแพ็กเกจสำหรับทีมสำรวจสถานที่ (Inspection Trip) ที่พัก 3 วัน 2 คิืน 2 ห้องนอน สำหรับ 4 ท่าน พร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็นมื้อพิเศษ ได้แก่ รางวัล “ยกทีมประชุม รุมรักโพสต์นี้” จำนวน 9 รางวัล สำหรับองค์กรที่มีโพสต์เข้าร่วมกิจกรรมที่มียอดกดไลก์สูงที่สุดของแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 

รางวัล “ยกทีมประชุม สุขภาพดี” จำนวน 1 รางวัล สำหรับองค์กร บริษัท สถาบัน หรือหน่วยงานใด ๆ ที่จัดประชุมได้ตามหลัก “ประชุมสุขภาพดี” รางวัล “ยกทีมประชุม สุดสร้างสรรค์” จำนวน 1 รางวัล สำหรับองค์กร บริษัท สถาบัน หรือหน่วยงานใด ๆ ที่จัดประชุมได้สร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ และรางวัล “ยกทีมประชุม รุมรักชุมชน” จำนวน 1 รางวัล สำหรับองค์กร บริษัท สถาบัน หรือหน่วยงานใด ๆ ที่จัดประชุมมีส่วนร่วมกับชุมชน ณ จุดหมายปลายทาง

ดร. ประครอง สายจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า อพท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว และพันธมิตรที่เข้าร่วมขับเคลื่อนแคมเปญ “ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย” อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่ อพท. มองหา ให้มาสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีอัตลักษณ์ สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้คน จากภูมิปัญญาและเรื่องเล่า อันส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น องค์กรต่าง ๆ ที่จัดยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย ใน 25 พื้นที่ ของ อพท. จะได้รับการต้อนรับด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้ได้รับความประทับใจ มูลค่า 10,000 บาทต่อกลุ่ม โดย อพท. เชื่อว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางของคุณ ที่ทุกย่างก้าวเป็นเรื่องราวและทุกการพบเจอคือการแบ่งปันที่ทรงคุณค่า”

นางสาวประชุม ตันติประเสริฐสุข ประธานฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย และอุปนายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) กล่าวว่า สมาคมโรงแรมไทยในฐานะพันธมิตรหลักของแคมเปญ พร้อมเสนอส่วนลดและสิทธิพิเศษให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย ทั่วประเทศไทย มั่นใจว่า เมืองไทยมีต้นทุนวัตถุดิบในระดับชุมชนที่หลากหลาย ทั้งอาหาร สินค้า ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถนำมารังสรรค์สร้างเสน่ห์และความหมายให้กับการประชุมหรือกิจกรรมของการประชุม เป็นสารตั้งต้นให้ผู้ร่วมงานเห็นคุณค่า นิยมชมชอบ ถนอมรักษาต้นทุนเหล่านี้ และจุดประกายการนำไปต่อยอด สร้างน้ำหนักให้กับการประชุม รุมรักเมืองไทย และสามารถใช้เป็นฐานส่งต่อให้ชุมชนรวมพลังสร้างจุดขายในระดับประเทศต่อไป

แคมเปญนี้มีระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2567 โดยสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ yokteam.tceb.or.th ทั้งนี้ คาดว่าจะมีหน่วยงาน บริษัทจัดประชุมองค์กรสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้กว่า 500 กลุ่ม จำนวนนักเดินทางที่เข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 คน กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้น พร้อมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการไมซ์ขยายศักยภาพ รวมถึงตอบสนองให้ตลาดไมซ์ในประเทศ หรือ Domestic MICE กลับมาเติบโตได้ตามเป้าหมายปีงบประมาณ 2567 โดยกำหนดเป้าหมายว่าจะมีนักเดินทางไมซ์ในประเทศ จำนวน 22,230,000 คน เกิดรายได้เข้าประเทศ 73,000 ล้านบาท

แกลเลอรี่ภาพ

แชร์บทความ