ทีเส็บรวมพลังร่วมฉลอง Global Exhibitions Day 2023

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ตรงกับวัน Global Exhibitions Day 2023 #GED2023 ซึ่งเป็นวันสำคัญในระดับสากลที่ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ โดยปีนี้มาร่วมฉลองภายใต้ธีม “We run the meeting places and marketplaces for everyone.” ที่เน้นถึงการให้บริการในการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ การติดต่อระหว่างผู้แสดงสินค้าและผู้เยี่ยมชม ให้ผู้แสดงสินค้าสามารถแสดงผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และมีแนวทางการทำธุรกิจที่ยั่งยืน

ทีเส็บ ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์จึงรวมพลังร่วมฉลอง “Global Exhibitions Day 2023” ไม่เพียงเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญและศักยภาพของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า แต่ยังเป็นการตอกย้ำและส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมฯ ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

#TCEB #MICEinThailand #UFI #GED2023


แกลเลอรี่ภาพ

แชร์บทความ