สสปน. ร่วมมือทุกภาคส่วนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

สสปน. ร่วมมือทุกภาคส่วนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ!

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สสปน. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิด FTI : CC/RE/REC X Platform (FTIX) แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต ซึ่งเกิดจากร่วมมือขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน (อบก.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน “ลงมือทำ ลดโลกร้อน : ทางรอด ทางรุ่ง ของโลก ของไทย” Take Climate Action : Save The Earth, Prosper All ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

ในการนี้ ผอ.สสปน.ยังได้"ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ความพร้อมในการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งงานในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของสสปน. ในการแสดงความมุ่งมั่นต่อขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความสะดวกเรื่องแหล่งซื้อหรือ carbon credit supply ให้แก่สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ที่มุ่งเป้าในการจัดงานแบบคาร์บอนเป็นกลาง หรือ Carbon Neutral Event ต่อไป

แกลเลอรี่ภาพ

แชร์บทความ