ทีเส็บคว้า 2 รางวัลเกียรติยศ หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2565 จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย  โดยทีเส็บได้รับรางวัลองค์กร นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ประเภทนวัตกรรมอุตสาหกรรมไมซ์ จากนวัตกรรม “MICE Winnovation” และ นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร ทีเส็บ ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารจัดการ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ 

แกลเลอรี่ภาพ

แชร์บทความ