ทีเส็บจับมือ ภูเก็ต ต้อนรับกรรมการ BIE ชิงเจ้าภาพจัดงาน เอ็กซ์โป 2028 พร้อมดันไทยขึ้นแท่นจุดหมายปลายทางสุขภาพครบวงจร

28 กรกฎาคม 2565 - สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และกระทรวงสาธารณสุข ต้อนรับคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ Bureau International des Expositions (BIE) ทั้ง 9 ท่าน ในฐานะแขกของรัฐบาลไทยที่เดินทางมาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน เอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย (Expo 2028 Phuket Thailand) ที่กรุงเทพฯ และ ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-29 กรกฎาคม 2565 

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย ครั้งนี้ หากจังหวัดภูเก็ตได้รับสิทธิ์จะถือเป็นเมืองแรกในอาเซียนที่ได้จัดงานเอ็กซ์โประดับโลก โดยงานจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” หรือ “ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” บนพื้นที่กว่า 141 ไร่ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถดึงดูดผู้ร่วมงานหมุนเวียน (Visitation) จากนานาประเทศทั่วโลกได้ถึง 7 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศระหว่างการจัดงานประมาณ 5 หมื่นล้านบาท นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยหลังจากนี้ BIE จะประกาศเลือกประเทศเจ้าภาพอย่างเป็นทางการภายในเดือนมิถุนายน ปี 2566 

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวถึงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย ว่า “ทีเส็บในฐานะหน่วยงานตัวแทนรัฐบาลไทยประมูลสิทธิ์การจัดงานระดับนานาชาติ ได้ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของ BIE เพื่อเสนอภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษมาตั้งแต่ปี 2563 หลังจากการนำเสนอวิสัยทัศน์ของประเทศ ครั้งแรก ณ ที่ประชุมใหญ่ องค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อีกหนึ่งขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการประมูลสิทธิ์คือการสำรวจพื้นที่ของคณะกรรมการจาก BIE ทั้ง 9 ท่าน ในครั้งนี้ ที่เดินทางลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อพิจารณาความพร้อมในทุกด้าน รวมถึงประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัดในการรองรับการจัดงานครั้งนี้ การพิจารณาประเด็นสำคัญคือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภายหลังการจัดงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ BIE ให้ความสำคัญ หากประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ไม่แค่เพียงภายในเมืองที่จัดงานเท่านั้น หากยังสร้างรายได้ไปยังกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศไทยโดยภาพรวม ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 39,357 ล้านบาท เกิดการจ้างงานมากกว่า 110,000 ตำแหน่ง รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 9,512 ล้านบาท ซึ่งภาพรวมถือว่าคุ้มค่าเพราะได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงถึง 9 เท่า และที่สำคัญคือเป็นการสร้างภาพลักษณ์และเน้นย้ำชื่อเสียงของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต ในฐานะจุดหมายปลายทางการเดินทางระดับโลก (World-Class Destination) และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพ และยิ่งไปกว่านั้น หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจะถือเป็นการจัดงานเอ็กซ์โประดับโลกเป็นครั้งแรกของอาเซียน อย่างไรก็ตามหากผ่านการพิจารณาในรอบนี้ ประเทศไทยจะต้องนำเสนอประเทศ (Country Presentation) เป็นครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันเอาใจช่วยให้ภูเก็ตได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ด้วย”

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการต้อนรับคณะกรรมการจาก BIE ในครั้งนี้ว่า “จังหวัดภูเก็ตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ  ทีเส็บ และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมถึงทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย เมื่อคณะกรรมการ BIE ให้เกียรติเดินทางมาสำรวจพื้นที่เชิงลึก หรือ Enquiry Mission จังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Specialised Expo 2028 โดยคณะกรรมการทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ทั้งการสร้างการรับรู้ การเตรียมพื้นที่การจัดการงาน และเนื้อหาเพื่อนำเสนอในการประชุม โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์และแนวทางการจัดงานโดยละเอียดตั้งแต่พื้นที่จัดงาน แผนการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน แผนการตลาดเพื่อดึงผู้เข้าร่วมชมงาน ความพร้อมของสถานที่พัก เพื่อรองรับการจัดงานดังกล่าว โดยภูเก็ตได้นำเสนอความพร้อมของการเป็นเมืองเจ้าภาพทั้งในแง่โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา และอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดภูเก็ตที่สอดคล้องกับแนวคิด Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity เพื่อดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกมาเยี่ยมชมงานและสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาชีวิตแห่งอนาคตร่วมกัน โดยหัวใจสำคัญของการจัดงานคือการใช้พื้นที่พัฒนาสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพครบวงจร เพื่อนำเสนอภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางสุขภาพชั้นนำของโลก หากภูเก็ตได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจนับหมื่นล้านบาทที่จะเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตแล้ว ยังเป็นโอกาสในการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดงานระดับนานาชาติ พัฒนาการจัดการเมืองในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป”

ทั้งนี้รัฐบาลมีโครงการยกระดับเศรษฐกิจภูเก็ตด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการแพทย์ระดับโลก ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดงานเอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย จะช่วยเร่งรัดแผนพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง โดยพื้นที่จัดงาน ณ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายหลังการจัดงาน อาคาร สถานที่จะนำมาใช้เป็นศูนย์การแพทย์และสุขภาพนานาชาติ เพื่อการพักฟื้นฟูสุขภาพระดับพรีเมียม ศูนย์ประชุมนานาชาติ สวนสาธารณะเพื่อสุขภาพและการบำบัดโรค แหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยา และพื้นที่เพื่อสุขภาพทั้งกายและใจของประชาชน โดย ครม. ได้อนุมัติกรอบงบประมาณแล้วเป็นจำนวนเงิน 4,180 ล้านบาท

ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานงานเอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2571 ในพื้นที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประเทศไทยจะต้องแข่งขันร่วมกับ 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สเปน เซอร์เบีย และอาร์เจนตินา ซึ่งจะมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ของประเทศที่ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพรอบต่อไปสำหรับการจัดงานครั้งนี้ (Country Presentation) เป็นครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ และจะทราบผลว่าประเทศไทยจะผ่านเข้าสู่การพิจารณารอบสุดท้ายหรือไม่ โดยทาง BIE จะประกาศรายชื่อประเทศที่ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองเจ้าภาพอย่างเป็นทางการภายในเดือนมิถุนายนปี 2566

แกลเลอรี่ภาพ

แชร์บทความ