ทีเส็บคว้าอันดับ 1 รางวัลระดับโลกด้านการตลาด UFI Marketing Award 2022

6 กรกฎาคม 2565: ทีเส็บ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการตลาดระดับโลก UFI Marketing Award 2022 ของสมาคมการแสดงสินค้าโลก จากโครงการ MICE Winnovation ยกระดับการจัดงานฝ่าสถานการณ์ โควิด 19 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่แสดงศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในเวทีโลก

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า โครงการ MICE Winnovation ที่ทีเส็บได้ริเริ่มขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สร้างผลงานคว้ารางวัลชนะเลิศสาขาการตลาด (UFI Marketing Awards 2022) จากสมาคมการแสดงสินค้าโลก หรือ UFI ในงาน UFI Award and Competition Programmes โดยผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันได้เข้ารอบสุดท้ายในการจัดประกวดที่งานประชุม UFI European Conference 2022 ณ เมืองพอซนัน สาธารณรัฐโปแลนด์ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ส่งผลงานประกวดจากทั่วโลก และมีผู้ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย ได้แก่ประเทศไทย สเปน และ จีน

“การได้รับรางวัล UFI 2022 Marketing Award ทำให้เรายิ่งมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการจัดงาน เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์เติบโต นำเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ”

นายจิรุตถ์ กล่าวว่าในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  โครงการ MICE Winnovation ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี กับผู้ใช้งานภาคธุรกิจ จนสามารถนำผลงานที่พัฒนาขึ้นไปใช้แก้ปัญหาในการจัดงานได้จริง จนเป็นที่มาของรางวัลนี้ ถือเป็นความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาดที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไมซ์ได้พัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

UFI Award and Competition Programmes เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจและการแสดงความสามารถของ 812 สมาชิกจาก 84 ประเทศทั่วโลก ให้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่โดดเด่นสำหรับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า โดยมีคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา 

สำหรับการประกวดสาขาการตลาดมีหลักเกณฑ์การพิจารณา 6 ด้าน คือ 1. กลยุทธ์การตลาดที่ส่งประกวดสามารถตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ที่เกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ได้อย่างไร 2. ความท้าทายหลักที่ต้องเผชิญในการส่งมอบกลยุทธ์การตลาด เช่น ช่วงเวลา สถานที่ กฎระเบียบต่างๆ งบประมาณ ฯลฯ 3. กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาด 4. องค์ประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์การตลาด เช่น กลุ่มเป้าหมาย คุณค่าที่จะได้รับจากกลยุทธ์ จุดขาย วัตถุประสงค์ที่กำหนดชัดเจนสามารถวัดผลได้ และช่องทางการสื่อสาร 5. การสนับสนุนด้านการขายจากทีมการตลาด และ 6. ผลลัพธ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้  

โครงการ MICE Winnovation ได้นำเสนอกลยุทธ์ในการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบบูรณาการ และได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรภาครัฐ และสมาคมในอุตสาหกรรมไมซ์ 6 หน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) 

โครงการมีการให้องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นการกระตุ้นตลาดการจัดงานแสดงสินค้าในยุควิกฤตโควิด 19 ซึ่งสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือไฮบริดและเทคโนโลยีบริหารจัดการกลุ่มคนในงานเพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และมีผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ในการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2564 MICE Winnovation ได้รับคำขอเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดงาน รวมทั้งสิ้น 26 งาน ในจำนวนนี้มี 10 งานที่ทีเส็บได้เก็บข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดงานช่วยสร้างมูลค่ารวมของงานได้สูงถึง 63,540,000 ยูโร (ประมาณ 2,384 ล้านบาท) เปรียบเทียบกับงบประมาณ 190,000 ยูโร (7.12 ล้านบาท) 

#####


แกลเลอรี่ภาพ

แชร์บทความ