หนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ ผลักดันไทยเป็น Medical and Wellness Hub

editor image

Medical and Wellness Tourism หรือ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และเชิงส่งเสริมสุขภาพ คือ กิจกรรมที่นักเดินทางสามารถเข้ารับการรักษาหรือบำบัดและยังได้เดินทางทำกิจกรรมหรือท่องเที่ยว ณ ประเทศปลายทาง โดยการเดินทางทำกิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงการแพทย์และเชิงส่งเสริมสุขภาพจะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวอยู่ที่ 80,000-120,000 บาท ซึ่งถือว่านักเดินทางกลุ่มนี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศปลายทาง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางที่สนใจด้านการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง รัฐบาลจึงส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก หรือ Medical and Wellness Hub” เพื่อรองรับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกที่ต้องการเข้ามาดูแลสุขภาพควบคู่กับการพักผ่อน หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอีกด้วย

ทีเส็บ ขานรับนโยบายรัฐบาล ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)  ภายใต้แนวทาง หนึ่งกระทรวง หนึ่งงานนิทรรศการ หรือ One Ministry One Expo สร้างงานไมซ์ระดับชาติเป็นเวทีต่อยอดองค์ความรู้ และเปิดโอกาสทางธุรกิจสู่นานาประเทศ จัดงาน “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 - Thailand International Health Expo 2022” ในวันที่ 20 - 23 มกราคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เห็นถึงความพร้อม ความสามารถ ตลอดจนความก้าวหน้าด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก

งาน “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 - Thailand International Health Expo 2022” เป็นการจัดงานในรูปแบบ ไฮบริด เอ็กซ์โป (Hybrid Expo) โดยการจัดแสดงงานจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. แบบปกติ (On Ground) ตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน จะคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเสวนาทางการแพทย์และสุขภาพ การประชุมวิชาการจากตัวแทนองค์การอนามัยโลก (WHO) การประชุมวิชาการทางการแพทย์ที่สามารถเก็บหน่วยกิตทางการแพทย์ (CME) พื้นที่แสดงสินค้าอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เพื่อคนทั้งมวล อีกทั้งยังมีบริการสาธารณสุขฟรีแก่ผู้ที่มาร่วมงาน เช่น ฝังเข็ม ตรวจสุขภาพ แพทย์แผนไทย สมุนไพร รวมถึงบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ภายในงานด้วย 

2. แบบออนไลน์ (Online) ประกอบด้วยนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) การออกบูธในรูปแบบ Electronic Market Place (E-Market Place) การจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) และการสัมมนาออนไลน์ (International Webinar) ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานและผู้เข้าร่วมชมงานจากทั่วโลก 

โดยเนรมิตรพื้นที่จัดงานให้กลายเป็นสวนสุขภาพ สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้านการแพทย์ การสาธารณสุขกับประเทศต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขนำไปต่อยอดพัฒนาการทำงาน รวมถึงขยายโอกาสผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพในไทยให้เชื่อมต่อผู้ประกอบการด้านสุขภาพจากทั่วโลก เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้า บริการ เทคโนโลยี และความรู้ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งในรูปแบบปกติและในรูปแบบออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 50,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท

ทีเส็บได้มีการจัดแสดงพาวิลเลี่ยน ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ “การจัดงานอย่างไรให้ปลอดภัยและได้ธุรกิจ” ภายใต้แนวคิด 2HY (Hygiene & Hybrid) นำเสนอตัวอย่างการจัดงานจริงที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการจัดงานอย่างปลอดภัยและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดงาน พร้อมการจัดแสดงระบบนิเวศเพื่อการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัย ตั้งแต่การเปิดเมืองไมซ์ปลอดภัย สถานที่จัดงานปลอดภัย และแนวปฏิบัติการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัย พร้อมนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดงาน อาทิ แอปพลิเคชัน Biz Connect แพลตฟอร์ม https://www.thaimiceconnect.com ที่รวมทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดงานไว้ในที่เดียว รวมถึง Robotics Technology การใช้หุ่นยนต์ต้อนรับ หรือพาชมงานอีกด้วย

การจัดงาน “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 - Thailand International Health Expo 2022” นี้ นับว่าเป็นก้าวแรกที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็น “ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก หรือ Medical and Wellness Hub” อีกทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางที่สนใจด้านการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย

ขอบพระคุณที่มาจาก 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/48865

thaihealth.or.th https://www.facebook.com/ThailandHealthExpo

healthserv.net/8010 healthserv.net/8011 healthserv.net/8012  healthserv.net/8013

prachachat.net siamrath.co.th  thaipost.net matichon.co.th  microsite.thailandhealthexpo.com

แชร์บทความ