ทีเส็บประเดิมเลือกโคราช ประชุมบอร์ด กระตุ้นไมซ์ในประเทศ

editor image


ทีเส็บประเดิมเลือกโคราช ประชุมบอร์ด กระตุ้นไมซ์ในประเทศ

            ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สนองนโยบายรัฐบาล ใช้การจัดประชุมกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค และขับเคลื่อนไมซ์ในประเทศ โดยนำคณะกรรมการทีเส็บจัดประชุมที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งจัดวาระการประชุมร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมาสู่เมืองไมซ์ ณ โรงแรมแคนทารี โคราช โดยทางจังหวัดได้ให้ชุมชนมาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนำเสนอความหลากหลายที่พร้อมสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้มาประชุม พร้อมนำคณะกรรมการทีเส็บเยี่ยมชมชุมชนท้องถิ่นและสถานที่จัดงานประชุมใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี  ผู้อำนวยการฝ่าย  โทรศัพท์  0 2694 6000 อีเมล Parichat_s@tceb.or.th 

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้จัดการ โทรศัพท์ 0 2694 6000 อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท วิเสจ จำกัด

ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ โทรศัพท์ 0 2616 6749-50


แชร์บทความ