ทีเส็บเดินหน้าจับมือผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมสถานที่จัดงานไมซ์หลังผ่อนปรนระยะที่ 4

ทีเส็บเดินหน้าจับมือผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมสถานที่จัดงานไมซ์หลังผ่อนปรนระยะที่ 4 

18 มิถุนายน 2563 กรุงเทพฯ: ทีเส็บ จับมือผู้ประกอบการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ เร่งบริหารจัดการความพร้อมสถานที่จัดงานตามมาตรการคู่มือปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 หลังรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ 4 โดยร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมการเตรียมประเมินความพร้อมของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ที่จะเริ่มจัดงานแสดงสินค้างานแรก 27 มิถุนายนนี้ 


editor image


        นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ทีเส็บได้เร่งเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ ศึกษาทำความเข้าใจมาตรการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัยของรัฐบาล รวมถึงคู่มือการจัดงานไมซ์ที่ทีเส็บร่วมกับสมาคมธุรกิจไมซ์จัดทำคู่มือการจัดงานประชุมสัมมนาการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลการจัดประชุมสมาคมวิชาชีพรวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าและการจัดงานอีเวนท์ในประเทศไทยครอบคลุมทุกเรื่องการจัดงาน เพื่อสอดรับตามแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบัน ผู้ประกอบการสามารถนำไปปฎิบัติใช้ได้ทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานและผู้จัดงานทุกภูมิภาคทั่วประเทศเดินหน้าธุรกิจได้โดยเร็วที่สุด 


        “ธุรกิจไมซ์และการจัดงานในประเทศไทย กำลังก้าวสู่ช่วงสำคัญในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “การจัดงานวิถีใหม่ - New Normal” ซึ่งจะต้องเตรียมการและปรับเปลี่ยนการทำงานหลายด้านทั้งสถานที่จัดงานและผู้จัดงาน รวมถึงผู้ที่จะเข้าร่วมงานให้สอดรับกับวิถีใหม่ โดยสิ่งสำคัญที่สุดของการทำธุรกิจ คือ “การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในสุขอนามัยของการจัดงานที่จะให้กับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ” จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสถานที่จัดงาน ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงภาครัฐที่จะต้องร่วมทำงานกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแนวปฏิบัติของรัฐบาล สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจไมซ์และการจัดงานเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย” 

editor image


        ที่ผ่านมา ทีเส็บ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดกิจการหรือการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในสถานการณ์โควิด 19 ของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนด้านสุขอนามัยของธุรกิจไมซ์ไทยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 สำหรับผู้ประกอบกิจการและสถานที่สาธารณะกรณีผ่อนผันการดำเนินกิจการและเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการฯซึ่งเป็นคณะทำงานลงมือปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมจัดทำข้อเสนอแนวทางการผ่อนปรนเปิดกิจการและกิจกรรมไมซ์โดยทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อนำเสนอแนวทางต่อรัฐบาลจนมีแนวทางชัดเจน และมีความพร้อมเตรียมการเปิดกิจกรรมของธุรกิจไมซ์ในวันนี้


        ทั้งนี้ ในการจัดทำแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการจัดทำแนวทางเร่งการผ่อนปรนเปิดกิจการและกิจกรรมไมซ์นำเสนอต่อรัฐบาลนั้น ทีเส็บทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และสมาคมโรงแรมไทย (THA) มาโดยตลอด ซึ่งทางรัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้นำแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์นี้ไปประกอบร่วมกับหลักเกณฑ์พิจารณาด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรคและมาตรการด้านอนามัยของกรมอนามัยซึ่งใช้เป็นแนวทางหลักและประกาศเป็นมาตรการผ่อนปรนสำหรับการดำเนินธุรกิจไมซ์เป็นระยะจนถึงวันนี้ 


editor image


        “การเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคครั้งนี้ ทีเส็บร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมินความพร้อมในการอนุญาตจัดงานตามแบบประเมินปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับการจัดแสดงสินค้าของทาง ศบค. ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 2 หัวข้อ คือ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ ด้านการบริหารจัดการ และการประเมินระหว่างผู้ให้บริการ ที่ครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดงาน และทำความเข้าใจในหลักปฏิบัติกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดงานไมซ์ดำเนินไปด้วยความราบรื่นตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชน” นางศุภวรรณ กล่าวสรุป


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย โดยให้ความสำคัญทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัยทั้งด้านสถานที่ และอุปกรณ์ ด้านการป้องกันสำหรับพนักงานหรือผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวัง ให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างแนวปฏิบัติมาตรฐานใหม่ (New Normal) สำหรับสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงาน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สมดุลกับการป้องกันสุขภาพของประชาชนต่อไป”


editor image


นางสาวปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคดำเนินกิจการให้บริการด้านสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และห้องประชุมในประเทศไทย โดยได้มาตรฐานการรับรองจาก TMVS (Thailand MICE Venue Standard)  ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน จนขึ้นแท่นผู้นำศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก และมีการขยายพื้นที่จากเดิม 35,000 ตารางเมตร มาเป็น 70,000 ตารางเมตรแต่จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้ศูนย์ฯไม่นิ่งนอนใจ นำมาตรการควบคุมหลัก 6 ข้อมาใช้ ได้แก่ 1.การบันทึกเข้า-ออกด้วยแพลทฟอร์มไทยชนะ 2.ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิที่ 37.5 3. จำกัดจำนวนคน 1 คนต่อ 4 ตรม. 4.พ่นละอองฆ่าเชื้อในพื้นที่ 5. ยึดหลัก Physical Distancing และ 6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคนับเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ตามมาตรการที่รัฐกำหนด 


ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เยี่ยมชม ด้วยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้แนวคิด “ANTI COVID Zone“ ไม่ว่าจะเป็นการนำนวัตกรรม UVC Technology หรือเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งสามารถกำจัดไวรัสโควิด-19 และแบคทีเรียในอากาศ มาใช้ภายในศูนย์ฯ และดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ภายในอาคาร นอกจากนี้ ยังมีจุดคัดกรองอุณหภูมิ จุดลงทะเบียนสแกนไทยชนะ และจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง เพื่อให้ลูกค้าและผู้จัดงานที่เข้ามาใช้บริการมั่นใจในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด” 

editor image


        นอกจากนี้ ทีเส็บ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยังมีแผนเข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ, โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20, โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, รอยัล พารากอน ฮอลล์, และสามย่าน มิตรทาวน์ รวมถึงศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนการเยี่ยมชมความพร้อมสถานที่จัดงานในพื้นที่ต่างจังหวัด จะเริ่มจากเมืองไมซ์ซิตี้ ได้แก่ พัทยา เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต และกระจายไปยังเมืองไมซ์ซิตี้อื่น ๆ ต่อไป


# # #


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี  ผู้อำนวยการฝ่าย  โทร. 0 2694 6000   อีเมล  Parichat_s@tceb.or.th 

นางสาวขวัญชนก อดทน  ผู้จัดการ  โทร. 0 2694 6000   อีเมล  kwanchanok_o@tceb.or.th


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท วิเสจ จำกัด

ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ   โทร. 0 2616 6749 - 50


แชร์บทความ