ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์

ครอบคลุมทุกพื้นที่สื่อ

 • Event Performance Analysis

  เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ความพร้อมในการจัดงานไมซ์ทั้งในด้านของทรัพยากร ระบบการจัดการต่างๆ พร้อมกับเครื่องมือที่ช่วยผู้ประกอบการประเมินจุดคุ้มทุนของการจัดงาน

 • การขอรับการสนับสนุน

  เลือกประเทศไทย

  แพลตฟอร์มใหม่สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ใช้ขอรับการสนับสนุนจากทีเส็บ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • BIZConnect

  นวัตกรรมแห่งการแก้ไขปัญหาในธุรกิจไมซ์

  แอปพลิเคชันที่รวบรวมทุกงานไมซ์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกประเภทในประเทศไทยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลรายละเอียดและกิจกรรมของแต่ละงานได้อย่างครบครัน การลงทะเบียนและซื้อตั๋วเข้างานที่ง่าย ครบ จบ ในแอปพลิเคชันเดียว