banner

Suratthani Kite Festival

"กลับมาอีกครั้ง! กับมหกรรมว่าวสุราษฎร์ธานี Suratthani Kite Festival

สไตล์ Kite of Love ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2566  โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว/ของดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่รู้จักและดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป"

แชร์บทความ

Date

10 ก.พ. - 14 ก.พ. 2566

Venue

หาดนายอำเภอ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

Website

Link

Title

Suratthani Kite Festival

Detail

"กลับมาอีกครั้ง! กับมหกรรมว่าวสุราษฎร์ธานี Suratthani Kite Festival

สไตล์ Kite of Love ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2566  โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว/ของดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่รู้จักและดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป"

แชร์บทความ