{

บอยเล็กซ์ เอเชีย

บอยเล็กซ์ เอเชีย

งานแสดงเทคโนโลยีด้านห้อต้มไอน้ำและหม้อแรงดันอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน