LED Expo Thailand 2019 27 - 29 Jun 19

LED Expo Thailand ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้วยการจัดงาน Light ASEAN มุ่งเน้นการส่งเสริมและกระตุ้นกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง รวมที่สุดแห่งนวัตกรรมครบวงจร พร้อมเผยสมาร์ทไลท์ติ้งโซลูชั่น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล โดยการผนวก LED Expo Thailand + Light ASEAN ยังได้ชูนวัตกรรมอย่างผลิตภัณฑ์โซล่าที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน รวมถึงนวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (LED Signage) ที่จะเพิ่มความตื่นตาให้กับอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเปิดโอกาสในการมองหาและเลือกสรรผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของแต่ละภาคส่วน อันได้แก่ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ สถาปนิก; ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมแสงสว่างอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมและ ผู้ผลิต โรงแรมและรีสอร์ท นอกเหนือจากนี้ทาง LED Expo Thailand + Light ASEAN ยังปรารถนาที่ได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสนับสนุนการขาย การรักษาความสัมพันธ์ลูกค้า 

แชร์บทความ

Date

27 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2562

Venue

ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คฮอลล์ 7 - 8 อิมแพ็คเมืองทองธานี , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

LED Expo Thailand 2019 27 - 29 Jun 19

Detail

LED Expo Thailand ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้วยการจัดงาน Light ASEAN มุ่งเน้นการส่งเสริมและกระตุ้นกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง รวมที่สุดแห่งนวัตกรรมครบวงจร พร้อมเผยสมาร์ทไลท์ติ้งโซลูชั่น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล โดยการผนวก LED Expo Thailand + Light ASEAN ยังได้ชูนวัตกรรมอย่างผลิตภัณฑ์โซล่าที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน รวมถึงนวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (LED Signage) ที่จะเพิ่มความตื่นตาให้กับอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเปิดโอกาสในการมองหาและเลือกสรรผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของแต่ละภาคส่วน อันได้แก่ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ สถาปนิก; ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมแสงสว่างอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมและ ผู้ผลิต โรงแรมและรีสอร์ท นอกเหนือจากนี้ทาง LED Expo Thailand + Light ASEAN ยังปรารถนาที่ได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสนับสนุนการขาย การรักษาความสัมพันธ์ลูกค้า 

แชร์บทความ