banner

BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK

แพคเกจ VIP Soundcheck 9,600 บาท สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ • บัตรชมการแสดงในโซนยืน 1 ใบ • สิทธิ์ในการเข้าร่วมชม Artist Soundcheck • บัตรพลาสติกและสายคล้องคอที่ระลึก • สิทธิ์ในการซื้อสินค้าก่อน • สิทธิ์ในการเข้าสนามก่อน เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็คเกจวีไอพี • ห้ามนำไปจำหน่ายต่อ: แพคแกจทั้งหมด จะถือเป็นโมฆะหากถูกนำไปจำหน่ายต่อ • ไม่มีการคืนเงิน: แพ็คเกจวีไอพีไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่มีการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนใดๆ การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด • แพ็คเกจอาจมีการเปลี่ยนแปลง: รายการแพ็คเกจวีไอพีทั้งหมด (รวมถึงสถานที่และสิทธิประโยชน์ในแพ็คเกจ) อาจแตกต่างกันไปในแต่ละที่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตาม • ข้อมูลผู้ซื้อ: ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของท่าน (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่) ที่ให้ไว้ ณ เวลาที่ซื้อนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง อันส่งผลให้ท่านไม่ได้รับสินค้า รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความ

Date

07 ม.ค. - 08 ม.ค. 2566

Venue

สนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK

Detail

แพคเกจ VIP Soundcheck 9,600 บาท สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ • บัตรชมการแสดงในโซนยืน 1 ใบ • สิทธิ์ในการเข้าร่วมชม Artist Soundcheck • บัตรพลาสติกและสายคล้องคอที่ระลึก • สิทธิ์ในการซื้อสินค้าก่อน • สิทธิ์ในการเข้าสนามก่อน เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็คเกจวีไอพี • ห้ามนำไปจำหน่ายต่อ: แพคแกจทั้งหมด จะถือเป็นโมฆะหากถูกนำไปจำหน่ายต่อ • ไม่มีการคืนเงิน: แพ็คเกจวีไอพีไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่มีการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนใดๆ การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด • แพ็คเกจอาจมีการเปลี่ยนแปลง: รายการแพ็คเกจวีไอพีทั้งหมด (รวมถึงสถานที่และสิทธิประโยชน์ในแพ็คเกจ) อาจแตกต่างกันไปในแต่ละที่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตาม • ข้อมูลผู้ซื้อ: ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของท่าน (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่) ที่ให้ไว้ ณ เวลาที่ซื้อนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง อันส่งผลให้ท่านไม่ได้รับสินค้า รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความ