BMAM Expo Asia 27 - 29 Jun 19

งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการบำรุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการอาคาร งานเดียวที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน FM ได้สัมผัสเทคโนโลยีและโซลูชั่นใหม่ๆ ที่จะมาผลิกโฉมการบริหารจัดการอาคารในอนาคตงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 12 ที่รวบรวมผู้ประกอบการจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย มาจัดแสดงสินค้าครอบคลุม 3 กลุ่ม Facility Management, Product, และService ระบบและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร วัดสุก่อสร้าง การทำความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการเตือนภัย ระบบปรับอากาศ และการบำรุงรักษาอาคาร Green FM ระบบจัดการของเสีย ระบบจัดการน้ำ และพลังงานทดแทน Smart building solutions ระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ ระบบควบคุมการเฝ้าระวังภัย ระบบการจัดการพลังงาน อุปกรณ์อัจฉริยะและไอโอที ระบบบริหารงานสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้านัดหมายเจรจากับผู้ซื้อที่ทางผู้จัดงานได้เรียนเชิญมาร่วมชมงาน และยังร่วมมือกับสมาคมผู้สนับสนุนจัดประชุมสัมมนา Building & FM Conference เพื่ออัพเดทความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากเหล่ากูรูด้านการบริหารจัดการอาคาร ภายในงานยังมีกิจกรรมมอบรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย โดย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และคลีนิคให้คำปรึกษาพิเศษด้านการจัดการอาคาร โดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน 

แชร์บทความ

Date

27 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2562

Venue

ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คฮอลล์ 6 อิมแพ็คเมืองทองธานี , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

BMAM Expo Asia 27 - 29 Jun 19

Detail

งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการบำรุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการอาคาร งานเดียวที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน FM ได้สัมผัสเทคโนโลยีและโซลูชั่นใหม่ๆ ที่จะมาผลิกโฉมการบริหารจัดการอาคารในอนาคตงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 12 ที่รวบรวมผู้ประกอบการจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย มาจัดแสดงสินค้าครอบคลุม 3 กลุ่ม Facility Management, Product, และService ระบบและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร วัดสุก่อสร้าง การทำความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการเตือนภัย ระบบปรับอากาศ และการบำรุงรักษาอาคาร Green FM ระบบจัดการของเสีย ระบบจัดการน้ำ และพลังงานทดแทน Smart building solutions ระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ ระบบควบคุมการเฝ้าระวังภัย ระบบการจัดการพลังงาน อุปกรณ์อัจฉริยะและไอโอที ระบบบริหารงานสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้านัดหมายเจรจากับผู้ซื้อที่ทางผู้จัดงานได้เรียนเชิญมาร่วมชมงาน และยังร่วมมือกับสมาคมผู้สนับสนุนจัดประชุมสัมมนา Building & FM Conference เพื่ออัพเดทความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากเหล่ากูรูด้านการบริหารจัดการอาคาร ภายในงานยังมีกิจกรรมมอบรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย โดย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และคลีนิคให้คำปรึกษาพิเศษด้านการจัดการอาคาร โดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน 

แชร์บทความ