banner

Hotel Art Fair จะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงแรมเดอะสแตนดาร์ด กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผู้คนใหม่ๆ ที่มีความสนใจในเรื่องราวของศิลปะ ดนตรี และการใช้ชีวิตเข้าด้วยกัน NEW คือคอนเซ็ปท์ของงาน ที่ HAF เชิญชวนให้ผู้คนโอบรับความเปลี่ย

Hotel Art Fair จะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงแรมเดอะสแตนดาร์ด กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผู้คนใหม่ๆ ที่มีความสนใจในเรื่องราวของศิลปะ ดนตรี และการใช้ชีวิตเข้าด้วยกัน NEW คือคอนเซ็ปท์ของงาน ที่ HAF เชิญชวนให้ผู้คนโอบรับความเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนวันใหม่ไปกับเรื่องราวใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์งานในมิติใหม่ โดยงานในปีนี้ได้รวบรวม 30 แกลลอรี่ที่คัดสรรมาแล้วจากทั่วประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก 

แชร์บทความ

Date

03 พ.ย. - 06 พ.ย. 2565

Venue

โรงแรมเดอะสแตนดาร์ด กรุงเทพฯ , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

Hotel Art Fair จะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงแรมเดอะสแตนดาร์ด กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผู้คนใหม่ๆ ที่มีความสนใจในเรื่องราวของศิลปะ ดนตรี และการใช้ชีวิตเข้าด้วยกัน NEW คือคอนเซ็ปท์ของงาน ที่ HAF เชิญชวนให้ผู้คนโอบรับความเปลี่ย

Detail

Hotel Art Fair จะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงแรมเดอะสแตนดาร์ด กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผู้คนใหม่ๆ ที่มีความสนใจในเรื่องราวของศิลปะ ดนตรี และการใช้ชีวิตเข้าด้วยกัน NEW คือคอนเซ็ปท์ของงาน ที่ HAF เชิญชวนให้ผู้คนโอบรับความเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนวันใหม่ไปกับเรื่องราวใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์งานในมิติใหม่ โดยงานในปีนี้ได้รวบรวม 30 แกลลอรี่ที่คัดสรรมาแล้วจากทั่วประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก 

แชร์บทความ

แกลเลอรี่ภาพ