banner

The Roads & Traffic Expo Thailand 2022

งาน The Roads & Traffic Expo Thailand 2022  เป็นงานแสดงสินค้าที่รวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากระบบนิเวศของการขนส่งทางถนน - รัฐบาล, ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ผู้รับเหมา, ผู้ประกอบการขนส่งมวลชน, ผู้ใช้ถนนเชิงพาณิชย์, ผู้ประกอบการด้านที่จอดรถ, ผู้ให้บริการทางเทคโนโลยี, ซัพพลายเออร์ และ ผู้ให้บริการด้านโซลูชั่น, การวิจัยและที่ปรึกษา, นักลงทุนและนักการเงิน รวมถึงพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วน

งาน The Roads & Traffic Expo Thailand 2022 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทยเว็บไซต์ (อังกฤษ/ไทย) : www.terrapinn.com/RTThai    

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 80 ท่าน จะบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ, อุโมงค์และสะพาน, การจราจรอัจฉริยะ, ความปลอดภัยบนท้องถนนและการเฝ้าสังเกตุการณ์, และการก่อสร้างถนน

ผู้สนับสนุนและผู้จัดแสดงสินค้ามากกว่า 60 ราย จะจัดแสดงโซลูชั่นใหม่ล่าสุด เช่น ระบบขนส่งอัจฉริยะ, โซลูชั่นในการเชื่อมต่อ, ระบบการจัดการจราจร, อุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน, ยานพาหนะไฟฟ้า, การจัดการที่จอดรถ, ไฟถนน, วัสดุสะท้อนแสง, การทำเครื่องหมายถนน, อุปกรณ์ก่อสร้าง และอื่นๆ - โซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่บริษัทไทยจำเป็นต้องขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า

แชร์บทความ

Date

26 ต.ค. - 27 ต.ค. 2565

Venue

BITEC, Bangkok, Thailand , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

The Roads & Traffic Expo Thailand 2022

Detail

งาน The Roads & Traffic Expo Thailand 2022  เป็นงานแสดงสินค้าที่รวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากระบบนิเวศของการขนส่งทางถนน - รัฐบาล, ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ผู้รับเหมา, ผู้ประกอบการขนส่งมวลชน, ผู้ใช้ถนนเชิงพาณิชย์, ผู้ประกอบการด้านที่จอดรถ, ผู้ให้บริการทางเทคโนโลยี, ซัพพลายเออร์ และ ผู้ให้บริการด้านโซลูชั่น, การวิจัยและที่ปรึกษา, นักลงทุนและนักการเงิน รวมถึงพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วน

งาน The Roads & Traffic Expo Thailand 2022 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทยเว็บไซต์ (อังกฤษ/ไทย) : www.terrapinn.com/RTThai    

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 80 ท่าน จะบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ, อุโมงค์และสะพาน, การจราจรอัจฉริยะ, ความปลอดภัยบนท้องถนนและการเฝ้าสังเกตุการณ์, และการก่อสร้างถนน

ผู้สนับสนุนและผู้จัดแสดงสินค้ามากกว่า 60 ราย จะจัดแสดงโซลูชั่นใหม่ล่าสุด เช่น ระบบขนส่งอัจฉริยะ, โซลูชั่นในการเชื่อมต่อ, ระบบการจัดการจราจร, อุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน, ยานพาหนะไฟฟ้า, การจัดการที่จอดรถ, ไฟถนน, วัสดุสะท้อนแสง, การทำเครื่องหมายถนน, อุปกรณ์ก่อสร้าง และอื่นๆ - โซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่บริษัทไทยจำเป็นต้องขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า

แชร์บทความ