banner

Alec Benjamin The (Un)Commentary Tour in Bangkok

Meet & Greet Package ราคา 3,250 บาท สิทธิประโยชน์; • สิทธิ์ในการ Meet & Greet กับ Alec Benjamin • สิทธิ์ในการถ่ายภาพเซลฟี่กับ Alec Benjamin • สิทธิ์ในการเข้าเข้าซื้อสินค้าที่ระลึกก่อน เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็คเกจวีไอพี • แพคเกจดังกล่าวไม่รวมบัตรชมการแสดง ผู้ชมจะต้องซื้อบัตรชมการแสดงก่อนซื้อแพคเกจ • แพคแกจทั้งหมด จะถือเป็นโมฆะหากถูกนำไปจำหน่ายต่อ • แพ็คเกจวีไอพีไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ได้ จะไม่มีการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนใดๆ การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด • ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของท่าน (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่) ที่ให้ไว้ ณ เวลาที่ซื้อนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และติดต่อได้ ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง อันส่งผลให้ท่านไม่ได้รับสินค้าหรือบริการ โปรดแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือที่อยู่อีเมล เพื่อให้เราสามารถอัพเดตรายชื่อผู้ติดต่ออย่างถูกต้อง • รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความ

Date

06 ธ.ค. 2565

Venue

โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 สยามสแควร์วัน , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

Alec Benjamin The (Un)Commentary Tour in Bangkok

Detail

Meet & Greet Package ราคา 3,250 บาท สิทธิประโยชน์; • สิทธิ์ในการ Meet & Greet กับ Alec Benjamin • สิทธิ์ในการถ่ายภาพเซลฟี่กับ Alec Benjamin • สิทธิ์ในการเข้าเข้าซื้อสินค้าที่ระลึกก่อน เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็คเกจวีไอพี • แพคเกจดังกล่าวไม่รวมบัตรชมการแสดง ผู้ชมจะต้องซื้อบัตรชมการแสดงก่อนซื้อแพคเกจ • แพคแกจทั้งหมด จะถือเป็นโมฆะหากถูกนำไปจำหน่ายต่อ • แพ็คเกจวีไอพีไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ได้ จะไม่มีการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนใดๆ การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด • ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของท่าน (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่) ที่ให้ไว้ ณ เวลาที่ซื้อนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และติดต่อได้ ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง อันส่งผลให้ท่านไม่ได้รับสินค้าหรือบริการ โปรดแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือที่อยู่อีเมล เพื่อให้เราสามารถอัพเดตรายชื่อผู้ติดต่ออย่างถูกต้อง • รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความ