banner

Daikin Thailand Champions cup 2022

Daikin Thailand Champions cup 2022 Burirum vs. BG Pathum United วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลาแข่งขัน 18:00 น. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา การรับบัตรเข้าชมงาน 1.สำหรับผู้ซื้อบัตรผ่านทางจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 9 สาขาหลัก และผู้ซื้อบัตรผ่านทางโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ผู้ซื้อบัตรทุกท่านจะได้รับบัตรกระดาษ สามารถใช้บัตรนี้เข้าสนามได้เลยโดยไม่ต้องแลกบัตร 2.สำหรับผู้ซื้อบัตรผ่านทาง Website , Big C, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย และแฟรนไชส์อื่น ๆ จะต้องนำเอกสารรับบัตรทดแทน ชั่วคราวที่ได้รับ มาเปลี่ยนเป็นบัตรเข้าชมการแข่งขัน ณ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 9 สาขาหลัก ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 หรือจุดจำหน่ายบัตรหน้าสนามในวันแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไป มาตรการการเข้าชมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้เข้าชมต้องได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 Sinovac , Sinopharm จำนวน 2 เข็ม หรือ สูตรไขว้ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนด ณ เวลานั้น ผู้เข้าชมต้องได้รับวัคซีนป้องกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความ

Date

06 ส.ค. 2565

Venue

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

Daikin Thailand Champions cup 2022

Detail

Daikin Thailand Champions cup 2022 Burirum vs. BG Pathum United วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลาแข่งขัน 18:00 น. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา การรับบัตรเข้าชมงาน 1.สำหรับผู้ซื้อบัตรผ่านทางจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 9 สาขาหลัก และผู้ซื้อบัตรผ่านทางโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ผู้ซื้อบัตรทุกท่านจะได้รับบัตรกระดาษ สามารถใช้บัตรนี้เข้าสนามได้เลยโดยไม่ต้องแลกบัตร 2.สำหรับผู้ซื้อบัตรผ่านทาง Website , Big C, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย และแฟรนไชส์อื่น ๆ จะต้องนำเอกสารรับบัตรทดแทน ชั่วคราวที่ได้รับ มาเปลี่ยนเป็นบัตรเข้าชมการแข่งขัน ณ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 9 สาขาหลัก ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 หรือจุดจำหน่ายบัตรหน้าสนามในวันแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไป มาตรการการเข้าชมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้เข้าชมต้องได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 Sinovac , Sinopharm จำนวน 2 เข็ม หรือ สูตรไขว้ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนด ณ เวลานั้น ผู้เข้าชมต้องได้รับวัคซีนป้องกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความ