banner

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19

"งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ  ครั้งที่ 19

Thailand Herbal Expo 2022 “สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย”"

แชร์บทความ

Date

06 ก.ค. - 10 ก.ค. 2565

Venue

อิมแพค , นนทบุรี

Website

Link

Title

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19

Detail

"งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ  ครั้งที่ 19

Thailand Herbal Expo 2022 “สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย”"

แชร์บทความ