banner

งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565 (IP Fair 2022)

งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565 (IP Fair 2022)มันส์ดีเวิร์ส : ทรัพย์สินทางปัญญา ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2022) มันส์ดีเวิร์ส ทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ ใจกลางเมือง ณ สยามสแควร์ สัมผัสสุดยอดนวัตกรรมและผลงานศิลปะ (Art Fair) ระดับโลกของคนไทย พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจร สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่หยิบไอเดียมันส์ๆ สร้างผลงานทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ เป็นการเปิดพื้นที่สร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ไปสู่การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ Start up, SMEs รุ่นใหม่ นักวิจัย นักประดิษฐ์ และประชาชนทั่วไป

แชร์บทความ

Date

08 ก.ค. - 10 ก.ค. 2565

Venue

สยามสเคป , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565 (IP Fair 2022)

Detail

งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565 (IP Fair 2022)มันส์ดีเวิร์ส : ทรัพย์สินทางปัญญา ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2022) มันส์ดีเวิร์ส ทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ ใจกลางเมือง ณ สยามสแควร์ สัมผัสสุดยอดนวัตกรรมและผลงานศิลปะ (Art Fair) ระดับโลกของคนไทย พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจร สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่หยิบไอเดียมันส์ๆ สร้างผลงานทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ เป็นการเปิดพื้นที่สร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ไปสู่การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ Start up, SMEs รุ่นใหม่ นักวิจัย นักประดิษฐ์ และประชาชนทั่วไป

แชร์บทความ