banner

The Foodism Show 2022

งานแสดงสินค้าเพื่อการรวมตัวของผู้ที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะ ครอบคลุม 4 เสาหลักแห่งอาหารอนาคต ได้แก่ อาหารออร์แกนิค (Organic Food), อาหารทางเลือก (Functional Food), อาหารทางการแพทย์ (Medical Food), และ อาหารนวัตกรรมใหม่ (Novel Food) มหกรรมการรวมตัวครั้งใหญ่ของกลุ่มธุรกิจในตลาดอาหารสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก

แชร์บทความ

Date

25 ส.ค. - 28 ส.ค. 2565

Venue

IMPACT , นนทบุรี

Website

Link

Title

The Foodism Show 2022

Detail

งานแสดงสินค้าเพื่อการรวมตัวของผู้ที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะ ครอบคลุม 4 เสาหลักแห่งอาหารอนาคต ได้แก่ อาหารออร์แกนิค (Organic Food), อาหารทางเลือก (Functional Food), อาหารทางการแพทย์ (Medical Food), และ อาหารนวัตกรรมใหม่ (Novel Food) มหกรรมการรวมตัวครั้งใหญ่ของกลุ่มธุรกิจในตลาดอาหารสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก

แชร์บทความ