banner

Maintenance, Industrial Robotics, and Automation Event 2022

"บีโอไอ-อินฟอร์มา-ไทยซับคอน-สถาบันไทย เยอรมัน พร้อมจัดงาน Maintenance, Industrial Robotics, and Automation (MIRA) และ Subcon Thailand EEC ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) ชวนผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงโชว์ศักยภาพไร้ขีดจำกัดของภาคอุตสาหกรรมไทย ครั้งแรกของภูมิภาคกับการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โซลูชันอุตสาหกรรมการผลิตชั้นสูงด้านการบำรุงรักษา เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมแห่งภาคตะวันออก และการจับคู่เจรจาธุรกิจ ครั้งแรกในพื้นที่อีอีซี เพื่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สถาบันไทย-เยอรมัน สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จึงได้ริเริ่มจัดงาน MIRA ที่จัดร่วมกับงาน Subcon Thailand EEC งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)"

แชร์บทความ

Date

24 ส.ค. - 26 ส.ค. 2565

Venue

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE)  , ชลบุรี / พัทยา

Website

Link

Title

Maintenance, Industrial Robotics, and Automation Event 2022

Detail

"บีโอไอ-อินฟอร์มา-ไทยซับคอน-สถาบันไทย เยอรมัน พร้อมจัดงาน Maintenance, Industrial Robotics, and Automation (MIRA) และ Subcon Thailand EEC ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) ชวนผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงโชว์ศักยภาพไร้ขีดจำกัดของภาคอุตสาหกรรมไทย ครั้งแรกของภูมิภาคกับการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โซลูชันอุตสาหกรรมการผลิตชั้นสูงด้านการบำรุงรักษา เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมแห่งภาคตะวันออก และการจับคู่เจรจาธุรกิจ ครั้งแรกในพื้นที่อีอีซี เพื่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สถาบันไทย-เยอรมัน สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จึงได้ริเริ่มจัดงาน MIRA ที่จัดร่วมกับงาน Subcon Thailand EEC งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)"

แชร์บทความ