banner

LANY A NOVEMBER TO REMEMBER TOUR

แพ็คเกจ 1 : Diamond Club Experience (จำนวนจำกัด) 9,500 บาท • บัตรชมการแสดงที่กำหนด 1 ที่นั่ง • ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน (ภาพหมู่ 10 ท่าน ต่อภาพ)* • ร่วมกิจกรรมถาม-ตอบกับศิลปิน • สิทธิในการเข้าชม sound check ก่อนการแสดง พร้อมเพลง “stripped" พิเศษ • ป้ายลามิเนตวีไอพีที่ระลึกพร้อมสายคล้องคอ *อาจมีการใช้มาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างทำการแสดง การถ่ายภาพหมู่ขึ้นกับมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนด แพ็คเกจ 1 : Rose Gang Experience (จำนวนจำกัด) 7,000 บาท • บัตรชมการแสดงที่กำหนด 1 ที่นั่ง • สิทธิในการเข้าชม sound check ก่อนการแสดง พร้อมเพลง “stripped" พิเศษ • ป้ายลามิเนตวีไอพีที่ระลึกพร้อมสายคล้องคอ Artist Pre-sale: Artist Pre-sale รับสิทธิซื้อบัตรในรอบ Pre-sale ได้ ในวันที่ 8 มิถุนายน 10:00 น. – 9 มิถุนายน 10:00 น. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเที่ https://web.facebook.com/thisislany Live Nation Tero Members รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความ

Date

03 พ.ย. - 04 พ.ย. 2565

Venue

อิมแพ็ค อารีน่า , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

LANY A NOVEMBER TO REMEMBER TOUR

Detail

แพ็คเกจ 1 : Diamond Club Experience (จำนวนจำกัด) 9,500 บาท • บัตรชมการแสดงที่กำหนด 1 ที่นั่ง • ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน (ภาพหมู่ 10 ท่าน ต่อภาพ)* • ร่วมกิจกรรมถาม-ตอบกับศิลปิน • สิทธิในการเข้าชม sound check ก่อนการแสดง พร้อมเพลง “stripped" พิเศษ • ป้ายลามิเนตวีไอพีที่ระลึกพร้อมสายคล้องคอ *อาจมีการใช้มาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างทำการแสดง การถ่ายภาพหมู่ขึ้นกับมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนด แพ็คเกจ 1 : Rose Gang Experience (จำนวนจำกัด) 7,000 บาท • บัตรชมการแสดงที่กำหนด 1 ที่นั่ง • สิทธิในการเข้าชม sound check ก่อนการแสดง พร้อมเพลง “stripped" พิเศษ • ป้ายลามิเนตวีไอพีที่ระลึกพร้อมสายคล้องคอ Artist Pre-sale: Artist Pre-sale รับสิทธิซื้อบัตรในรอบ Pre-sale ได้ ในวันที่ 8 มิถุนายน 10:00 น. – 9 มิถุนายน 10:00 น. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเที่ https://web.facebook.com/thisislany Live Nation Tero Members รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความ