banner

Jim Jefferies The Moist Tour in Bangkok

Jim Jefferies VIP Package แพ็คเกจ VIP Meet & Greet อัพเกรด 3500 บาท สิทธิประโยชน์: • สิทธิในการ Meet & Greet กับ Jim Jefferies • สิทธิในการถ่ายภาพคู่กับ Jim Jefferies * ท่านจะต้องซื้อบัตรชมการแสดงแล้ว แพ็คเกจไม่รวมบัตรชมการแสดง เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็คเกจวีไอพี • แพคแกจทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากถูกนำไปจำหน่ายต่อ • แพคเกจวีไอพีไม่สามารถถ่ายโอนได้ สงวนสิทธิไม่คืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนใดๆ การขายถือเป็นที่สิ้นสุด • ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของท่าน (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่) ที่ให้ไว้ ณ เวลาที่ซื้อนั้นถูกต้องและติดต่อได้ ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง อันส่งผลให้ท่านไม่ได้รับสินค้าหรือบริการ โปรดแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือที่อยู่อีเมล เพื่อให้เราสามารถอัพเดตรายชื่อผู้ติดต่ออย่างถูกต้อง • ท่านจะต้องมาลงทะเบียนตามวันและเวลานัดหมาย รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความ

Date

11 ธ.ค. 2565

Venue

เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์, ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

Jim Jefferies The Moist Tour in Bangkok

Detail

Jim Jefferies VIP Package แพ็คเกจ VIP Meet & Greet อัพเกรด 3500 บาท สิทธิประโยชน์: • สิทธิในการ Meet & Greet กับ Jim Jefferies • สิทธิในการถ่ายภาพคู่กับ Jim Jefferies * ท่านจะต้องซื้อบัตรชมการแสดงแล้ว แพ็คเกจไม่รวมบัตรชมการแสดง เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็คเกจวีไอพี • แพคแกจทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากถูกนำไปจำหน่ายต่อ • แพคเกจวีไอพีไม่สามารถถ่ายโอนได้ สงวนสิทธิไม่คืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนใดๆ การขายถือเป็นที่สิ้นสุด • ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของท่าน (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่) ที่ให้ไว้ ณ เวลาที่ซื้อนั้นถูกต้องและติดต่อได้ ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง อันส่งผลให้ท่านไม่ได้รับสินค้าหรือบริการ โปรดแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือที่อยู่อีเมล เพื่อให้เราสามารถอัพเดตรายชื่อผู้ติดต่ออย่างถูกต้อง • ท่านจะต้องมาลงทะเบียนตามวันและเวลานัดหมาย รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความ