banner

ไทยแลนด์ ทอย เอ็กซ์โป 2022

Thailand Toy Expo 2022 (ไทยแลนด์ ทอย เอ็กซ์โป 2022) งานมหกรรมแสดงของเล่นนานาชาติ ปีที่ 10 จัด ขึ้นพร้อมกองทัพของเล่นสายอาร์ตทอยส์จากทั่วทุกมุมโลก และอัพเดทสินค้าที่แรกของโลก เข้าชมฟรี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565


แชร์บทความ

Date

28 เม.ย. - 01 พ.ค. 2565

Venue

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

ไทยแลนด์ ทอย เอ็กซ์โป 2022

Detail

Thailand Toy Expo 2022 (ไทยแลนด์ ทอย เอ็กซ์โป 2022) งานมหกรรมแสดงของเล่นนานาชาติ ปีที่ 10 จัด ขึ้นพร้อมกองทัพของเล่นสายอาร์ตทอยส์จากทั่วทุกมุมโลก และอัพเดทสินค้าที่แรกของโลก เข้าชมฟรี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565


แชร์บทความ