banner

Maintenance, Industrial Robotics, Automation Event 2024

Maintenance, Industrial Robotics and Automation (MiRA) และ SUBCON EEC 2023 จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยการจัดการครั้งแรกเป็นการจัดร่วมกับงาน INTERMACH & SUBCON THAILAND ในภาพของโซน iAR (Industrial Automation and Robotics) โดยเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที่เหมาะกับฐานการผลิตภาคตะวันออก รวมถึง supply chain จากงาน Subcon Thailand เพื่อเข้าถึงกลุ่มโรงงานเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยงาน INTERMACH จัดมา 40 ครั้ง และซับคอน ไทยแลนด์จัดมาแล้ว 18 ครั้ง ส่วนงานในครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายฐานตลาดไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC  และในปี 2567 งาน Maintenance, Industrial Robotics and Automation (MiRA) และ SUBCON EEC 2023 ครั้งที่ 4 


สถานที่: ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช, พัทยา

Website: www.mira-event.com

Facebook: https://www.facebook.com/theMiraevent

แชร์บทความ

Date

04 ก.ย. - 06 ก.ย. 2567

Venue

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช , ชลบุรี / พัทยา

Website

Link

Title

Maintenance, Industrial Robotics, Automation Event 2024

Detail

Maintenance, Industrial Robotics and Automation (MiRA) และ SUBCON EEC 2023 จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยการจัดการครั้งแรกเป็นการจัดร่วมกับงาน INTERMACH & SUBCON THAILAND ในภาพของโซน iAR (Industrial Automation and Robotics) โดยเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที่เหมาะกับฐานการผลิตภาคตะวันออก รวมถึง supply chain จากงาน Subcon Thailand เพื่อเข้าถึงกลุ่มโรงงานเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยงาน INTERMACH จัดมา 40 ครั้ง และซับคอน ไทยแลนด์จัดมาแล้ว 18 ครั้ง ส่วนงานในครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายฐานตลาดไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC  และในปี 2567 งาน Maintenance, Industrial Robotics and Automation (MiRA) และ SUBCON EEC 2023 ครั้งที่ 4 


สถานที่: ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช, พัทยา

Website: www.mira-event.com

Facebook: https://www.facebook.com/theMiraevent

แชร์บทความ