banner

Medlab Asia & Asia Health 2024

สุดยอดงานแสดงสินค้าด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Medlab Asia & Asia Health 2024 รวบรวมเครื่องมือแพทย์ระดับโลกและผู้ซื้อชั้นนำในอุตสาหกรรมเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แหล่งรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ชั้นนำของโลก ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน คุณจะได้ในการเข้าถึงสร้างเครือข่าย พูดคุยแลกเปลี่ยนธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาธุรกิจและเรียนรู้อัปเดตข้อมูลผ่านประชุมวิชาการและสัมมนาเพื่อภาคธุรกิจเครื่องมือแพทย์

สร้างเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การรวมตัวของสองงานทั้ง Asia Health และ Medlab Asia พร้อมที่จะต้อนรับผู้เข้าชมงานทั้งผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายซึ่งคิดเป็น 40% ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด พบกับเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมทางการแพทย์ ครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการจัดหาและจัดซื้อด้านเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ภายในสถานที่เดียว 

เพิ่มความรู้และรับคะแนน CME CMTE CPD และ CNEU ภายในงานจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เพิ่มทักษะ อัปเดตผลการวิจัย และได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รังสีวิทยา การดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยและการปราศจากเชื้อ โอกาสที่จะเป็นที่รู้จักและได้นำเสนองานวิชาการ! โอกาสนำเสนอโปสเตอร์แก่ผู้บุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน พร้อมรับประกาศนียบัตร

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.medlabasia.com/en/forms/register-your-interest.html


แชร์บทความ

Date

10 ก.ค. - 12 ก.ค. 2567

Venue

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

Medlab Asia & Asia Health 2024

Detail

สุดยอดงานแสดงสินค้าด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Medlab Asia & Asia Health 2024 รวบรวมเครื่องมือแพทย์ระดับโลกและผู้ซื้อชั้นนำในอุตสาหกรรมเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แหล่งรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ชั้นนำของโลก ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน คุณจะได้ในการเข้าถึงสร้างเครือข่าย พูดคุยแลกเปลี่ยนธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาธุรกิจและเรียนรู้อัปเดตข้อมูลผ่านประชุมวิชาการและสัมมนาเพื่อภาคธุรกิจเครื่องมือแพทย์

สร้างเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การรวมตัวของสองงานทั้ง Asia Health และ Medlab Asia พร้อมที่จะต้อนรับผู้เข้าชมงานทั้งผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายซึ่งคิดเป็น 40% ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด พบกับเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมทางการแพทย์ ครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการจัดหาและจัดซื้อด้านเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ภายในสถานที่เดียว 

เพิ่มความรู้และรับคะแนน CME CMTE CPD และ CNEU ภายในงานจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เพิ่มทักษะ อัปเดตผลการวิจัย และได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รังสีวิทยา การดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยและการปราศจากเชื้อ โอกาสที่จะเป็นที่รู้จักและได้นำเสนองานวิชาการ! โอกาสนำเสนอโปสเตอร์แก่ผู้บุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน พร้อมรับประกาศนียบัตร

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.medlabasia.com/en/forms/register-your-interest.html


แชร์บทความ