banner

การประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ โรคหัวใจ

เข้าร่วมกับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์บุกเบิกด้านโรคหัวใจ! เรามีความยินดีที่จะเชิญคุณเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านหทัยวิทยาครั้งที่ 4 ซึ่งการค้นพบที่แปลกใหม่และความก้าวหน้าในการดูแลโรคหัวใจจะเป็นศูนย์กลาง งานสองวันนี้จัดขึ้นในเมืองกรุงเทพฯ อันมีชีวิตชีวาของประเทศไทย โดยสัญญาว่าจะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความรู้และเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านหทัยวิทยาทั่วโลก ไฮไลท์การประชุม: การสนทนาเชิงลึก: มีส่วนร่วมในการสนทนาเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุด การวิจัย และการปฏิบัติทางคลินิกในสาขาหทัยวิทยา เครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญ: เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจที่โดดเด่นกว่า 100 คน ส่งเสริมความร่วมมือที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม การวิจัยที่ล้ำสมัย: สำรวจขอบเขตใหม่ในการดูแลรักษาโรคหัวใจผ่านการนำเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกลไกที่สำคัญ ประสบการณ์แบบผสมผสาน: การประชุมนี้มีตัวเลือกการเข้าร่วมทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบเสมือน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงผู้ชมที่หลากหลายทั่วโลก รายละเอียดกิจกรรม: วันที่: 21-22 พฤศจิกายน 2567 ที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หัวข้อเรื่อง: การสำรวจการวิจัยใหม่และขอบเขตการดูแลโรคหัวใจ เว็บไซต์: https://www.heart.scientexconference.com/ สมัครตอนนี้! อย่าพลาดโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านหทัยวิทยา รักษาตำแหน่งของคุณวันนี้โดยไปที่เว็บไซต์ของเราหรือติดต่อผู้จัดการการประชุมของเรา: โบลา กาเบรียลลา ผู้จัดการประชุม | หัวใจ 2023 อีเมล์: heart@scientexconferences.com วอทส์แอพ: (+1) 929 224 5068

แชร์บทความ

Date

21 พ.ย. - 22 พ.ย. 2567

Venue

กรุงเทพประเทศไทย , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

การประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ โรคหัวใจ

Detail

เข้าร่วมกับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์บุกเบิกด้านโรคหัวใจ! เรามีความยินดีที่จะเชิญคุณเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านหทัยวิทยาครั้งที่ 4 ซึ่งการค้นพบที่แปลกใหม่และความก้าวหน้าในการดูแลโรคหัวใจจะเป็นศูนย์กลาง งานสองวันนี้จัดขึ้นในเมืองกรุงเทพฯ อันมีชีวิตชีวาของประเทศไทย โดยสัญญาว่าจะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความรู้และเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านหทัยวิทยาทั่วโลก ไฮไลท์การประชุม: การสนทนาเชิงลึก: มีส่วนร่วมในการสนทนาเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุด การวิจัย และการปฏิบัติทางคลินิกในสาขาหทัยวิทยา เครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญ: เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจที่โดดเด่นกว่า 100 คน ส่งเสริมความร่วมมือที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม การวิจัยที่ล้ำสมัย: สำรวจขอบเขตใหม่ในการดูแลรักษาโรคหัวใจผ่านการนำเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกลไกที่สำคัญ ประสบการณ์แบบผสมผสาน: การประชุมนี้มีตัวเลือกการเข้าร่วมทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบเสมือน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงผู้ชมที่หลากหลายทั่วโลก รายละเอียดกิจกรรม: วันที่: 21-22 พฤศจิกายน 2567 ที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หัวข้อเรื่อง: การสำรวจการวิจัยใหม่และขอบเขตการดูแลโรคหัวใจ เว็บไซต์: https://www.heart.scientexconference.com/ สมัครตอนนี้! อย่าพลาดโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านหทัยวิทยา รักษาตำแหน่งของคุณวันนี้โดยไปที่เว็บไซต์ของเราหรือติดต่อผู้จัดการการประชุมของเรา: โบลา กาเบรียลลา ผู้จัดการประชุม | หัวใจ 2023 อีเมล์: heart@scientexconferences.com วอทส์แอพ: (+1) 929 224 5068

แชร์บทความ