การชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Payment)

การชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)

ทีเส็บได้จัดทำระบบการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ที่ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินสำหรับกิจกรรมและบริการต่างๆของทีเส็บ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ และประชาชนทั่วไปให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และยังช่วยลดขั้นตอนจากการชำระเงินแบบเดิม

กิจกรรม ที่สามารถชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)

วิธีการชำระเงิน

Frame

ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ เดบิต
รับชำระทั้ง Visa, Mastercard และ JCB

Visa
Mastercard
jcb

โอนผ่านบัญชีธนาคาร
รองรับการโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

kbank

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกสิกรไทย

kbank