ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

editor imageeditor image

บ้านของพ่อก่อตั้งบนที่ดินส่วนตัวของคุณอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ชาวอยุธยาผู้ต้องการเผยแพร่ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้ทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้ออกแบบพื้นที่ตามแนวคิด “ทำให้เห็น” จัดสรรที่ดินขนาด 3.5 ไร่ เป็นบ่อน้ำ ทุ่งนา พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และที่พักอาศัย รวมถึงมีกิจกรรมเชิงเกษตรและวิถีชาวนาชาวไร่ให้ลองทำเป็นประสบการณ์

กิจกรรมไมซ์

 • เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • เรียนรู้การทำไข่เค็ม
 • ลองสานปลาตะเพียนใบลาน
 • ดำนาในแปลงนาสาธิต
 • แบ่งฐานทำกิจกรรมเชิงเกษตร

ไมซ์เช็คลิสต์

 • จำนวนที่รองรับได้ 100 คน
 • เหมาะกับ M และ I
 • จัดประชุมได้ที่ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง

 • วัดภูเขาทอง
 • วัดท่าการ้อง
 • พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์
 • อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

แชร์บทความ