หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ ไทรน้อย


editor imageeditor image

แม้เมืองเก่าอยธุยาจะไม่มีทะเลหรือภูเขา แต่เป็นจังหวัดที่มีความหลาก หลายทางวัฒนธรรมอย่างที่ ชุมชนไทรน้อยชุมชนมอญเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชชาวบ้านมีอาชีพ ทำไร่ทำนาและทำการท่องเที่ยวเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวโยวกับวิถีชีวิต อาทิ การทำอิฐมอญ ปักสไบมอญ ทำหมี่กรอบโบราณ และทำขนมไทยยุคกรุงศรีฯ ส่งมอบประสบการณ์ ท้องถิ่นให้นักเดินทางไมซ์และยังสร้างความภาคภูมิใจในชุมชน

editor image

กิจกรรมไมซ์

 • เรียนรู้การการทำอิฐมอญแบบดั้งเดิม
 • เรียนรู้เครื่องแต่งกายชาวมอญ ลองปักลายสไบมอญ
 • เรียนศิลปะแม้ไม้มวยไทยฉบับนายขนมต้ม
 • ทำขนมไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น ทองหยิบ หองหยอด ฝอยทอง
 • ทำหมี่กรอบ
 • แบ่งฐานทำกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและวิถีชาวมอญ

ไมซ์เช็คลิสต์

 • จำนวนที่รองรับได้ 200 คน
 • เหมาะกับ M และ I
 • จัดประชุมได้ที่ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว

สถานที่ใกล้เคียง

 • วัดไทรน้อย
 • วัดเก้าห้อง
 • วัดท่าสุทธาวาส

แชร์บทความ