ศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลท่าฉาง

editor imageeditor image

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีขมิ้นชันซึ่งมีสารเคอร์คูมินอยด์เข้มข้นที่สุดในโลก ทางโรงพยาบาลท่าฉางจึงทำการวิจัยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อีกทั้งสอดแทรกแนวทางการรักษาแบบการแพทย์แผนไทยผสมกับการรักษาแบบการแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงมีกิจกรรมทำลูกประคบ ยาหม่อง พิมเสนน้ำและการแปรรูปขมิ้นชัน เผยแพร่เป็นความรู้แก่นักเดินทางไมซ์

กิจกรรมไมซ์

  • เรียนรู้กระบวนการผลิตยาและเครื่องสำอางสมุนไพร
  • ตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์ไทยและจีน
  • เรียนรู้งานกัญชาทางการแพทย์
  • เวิร์กช็อปทำลูกประคบยาหม่อง พิมเสนน้ำ

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 30 คน
  • เหมาะกับ M
  • จัดประชุมได้ที่ห้องอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง

  • บ่อน้ำร้อนท่าฉาง
  • กลุ่มทอผ้าพุมเรียง

แชร์บทความ